ماکیاولی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماکیاولی

نام ماکیاولی با قدرت‌طلبی، با تزویر و با دروغ‌گویی و روباه‌صفتی یکی شده است. اما به گفته رامین جهانبگلو، این بدترین تفسیری است که می‌توان از متفکری در سطح ماکیاولی ارایه داد. در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، رامین جهانبگلو، رئیس مرکز مهاتما گاندی برای صلح، دانشگاه جیندل دراین باره صحبت می‌کند.