اخلاق حافظی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۳:۵۹: اخلاق حافظی

برنامه ۳:۵۹ مجموعه گفتارهایی است از اساتید، متفکران، محققان، نویسندگان و روشنفکران برجسته معاصر که یک موضوع را در مدت زمان محدود سه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه برای مخاطب شرح می‌دهد.

میزبان چهارمین بخش از این برنامه که روزهای پنج‌شنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش می‌شود عبدالکریم سروش است.

آقای سروش در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، درباره اخلاق حافظی سخن می‌گوید.

به باور او، حافظ اگزیستانسیالیستی بود که تا اعماق وجود انسان رفته بود و سیر کرده بود و می‌شناخت و می‌توانست انسان را در یک پهنه فلسفی معرفی کند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.