نامه‌ای از لندن - شمارۀ دوازدهم، سال یازدهم، جمعه ۱۱ اوت ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لغت، شهروند و فرمان‌گزار زبان است

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان «فارسی» است و اینکه گرفتن کلمه‌هایی از زبان عربی، و فارسی کردن آنها، و ساختن ترکیب‌های جدید برای معنی‌های جدید، چه طور و تا چه حدّ خزانۀ لغت‌های زبان را غنی کرده است و میدان بیان را گسترش داده است.

موضوعات مرتبط