نامه‌ای از لندن - شمارۀ سیزدهم، سال یازدهم، جمعه ۱۸ اوت ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن؛ «در حکایت و شکایت زبان فارسی!»

سلام بر همۀ فارسی زبان‍‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. صحبت از «لغت آباد» زبان «فارسی» است و شهروندی لغت‌های بیگانه تباری که شخصیت و معنویت و موجودیت فارسی پیدا کرده‌اند و از فرهنگستان زندگی انسانی و سخن فارسی گواهینامه گرفته‌اند، و حالا بعضی از صاحبان «علوم لدُنّی» (۱) که در شناختِ مقصّرانِ اصلی بدی‌ها و بد بیاری‌های اجتماعی درمانده‌اند، با نقاب غرور ملّی، از میدان بی‌امنیت «زمان» کناره گرفته‌اند و با درد بیگانه ستیزی، در گمرک «زبان»، به جای توقیف جهل و طمع و خُبث و جنون قدرت، به لغت‌های «غیرِ خودی» تبار دست بند می‌زنند و بر تاریخ حقّانیتِ آنها مُهر اخراج.