جامعه‌شناسی تطبیقی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۳:۵۹: جامعه‌شناسی تطبیقی

برنامه ۳:۵۹ مجموعه گفتارهایی است از اساتید، متفکران، محققان، نویسندگان و روشنفکران برجسته معاصر که یک موضوع را در مدت زمان محدود سه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه برای مخاطب شرح می‌دهد.

میزبان هفتمین بخش از این برنامه که روزهای پنج‌شنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش می‌شود، سعید امیرارجمند، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ایالتی نیویورک است که درباره جامعه‌شناسی تطبیقی صحبت می‌کند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.