انقراض ساسانیان و تداوم فرهنگی ایرانیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۳:۵۹: انقراض ساسانیان و تداوم فرهنگی ایرانیان

برنامه ۳:۵۹ مجموعه گفتارهایی است از اساتید، متفکران، محققان، نویسندگان و روشنفکران برجسته معاصر که یک موضوع را در مدت زمان محدود سه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه برای مخاطب شرح می‌دهد.

میزبان هشتمین بخش از این برنامه که روزهای پنج‌شنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش می‌شود، پروانه پورشریعتی، استاد تاریخ و ایران‌شناسی در دانشکده تکنولوژی نیویورک است که درباره دوران ساسانیان و تصور عموم از آنچه در آن زمان اتفاق افتاد، صحبت می‌کند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.