انسداد فکری در دوران رضا شاه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۳:۵۹: انسداد فکری در دوران رضا شاه

برنامه ۳:۵۹ مجموعه گفتارهایی است از اساتید، متفکران، محققان، نویسندگان و روشنفکران برجسته معاصر که یک موضوع را در مدت زمان محدود سه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه برای مخاطب شرح می‌دهد.

میزبان نهمین بخش از این برنامه که روزهای پنج‌شنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش می‌شود، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز است که درباره دوران رضا شاه صحبت می‌کند و اینکه آیا استبداد رضا شاه منجر شد که ایران از لحاظ فکری نیز به یک دوره انسداد برسد؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.