معما؛ عدد گمشده را پیدا کنید

این یازدهمین معما از مجموعه معماهایی است که در طی هفته‌های گذشته در سایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر کرده‌ایم. این بار باید عدد گمشده را پیدا کنید.

اعداد و مثلث‌ها

معما:

در تصویر بالا چه عددی در مثلث سیاه خالی می‌گذارید؟

برای دیدن پاسخ کلیک کنید

پاسخ:

عدد سه.

برای به دست آوردن عدد داخل هر مثلث باید عدد راس بالا را منهای عدد راس پایین سمت چپ کنید و حاصل را در عدد راس پایین سمت راست ضرب کنید.

معماهای قبلی را حل کنید:

موضوعات مرتبط