صفحه ویژه؛ ۱۰۰ زن

رویاهای زنان جوان در سرزمین چنگیزخان

آیا تجاوز جنسی در سوئد از خاورمیانه رایج تر است؟

چگونه است که کشوری چون سوئد که قوانین آن به حمایت از برابری جنسیتی اشتهار جهانی دارند، باید از رکورد داران ثبت جرایم جنسی در سطح جهانی باشد؟

من پونه هستم، ۲۴ ساله و همجنسگرا

در رشته مطالبی که به مناسبت فصل صد زن در نظر گرفتیم، از شماری از مخاطبان همجنسگرای بی‌بی‌سی درخواست کردیم تا از تجربیات خود بگویند. پونه، ۲۴ ساله که در ایران زندگی می کند بخشی از این تجربیات را با ما در میان گذاشت.

ازدواج زیر سن قانونی دختران، موضوع 'کارزار زنان برای تغییر' در هرات

شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان کمپینی را برای جلوگیری از ازدواج دختران زیر سن قانونی در هرات در غرب افغانستان راه انداخته‌اند. این کارزار در ادامه برنامه‌ "زنان در راستای تغییر" آغاز شده است.

سکس 'برای یک دهم زنان دردناک است'

بر اساس یک مطالعه گسترده حدوداً از بین هر ۱۰ زن در بریتانیا، یک نفر سکس را تجربه‌ای دردناک می‌داند.