نامه‌ای از لندن - شمارۀ سی‌اُم؛ سال یازدهم، جمعه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ سی‌اُم؛ سال یازدهم، جمعه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷

انقلاب در نظام املاء

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان فارسی است که بعد از سقوط سلسلۀ کج رفتۀ خود گم کردۀ مردم باختۀ ساسانی، حکومت بر تکّه پاره‍‌های امپراتوری وسیع ایران، از غرب چین تا شرق اروپا و شمال آفریقا را به امیر خوانده‌های شمشیردار عرب واگذار کرد، حقّ مالکیت ثروت‌های طبیعی و باج و خراج ولای‌های آباد و نعمت خیز سرزمینش را به کرسی نشین‌های یثرب و دمشق و بغداد (۱) تحویل داد، به آیین آنها درآمد (۲)، ولی با تحوّل از «پهلوی ساسانی» به «فارسی جدید»، خود را در آمیختگی با لغت‌های عربی ثروتمند و توانا کرد، و در گفت‌و‌گوی روزمرّۀ مردم، فاتحانه «پارسی» و «فارسی» ماند و «عربی» نشد (۳) و هویت ایرانی خود را در آثار ممتاز دانشمندان، فیلسوفان، ادیبان و شاعران ثبت کرد(۴).

موضوعات مرتبط