بهنود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور هفتگی مجلات ایران با مسعود بهنود

پایان هر هفته، مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن در غیاب روزنامه‌های چاپ تهران، نگاهی می‌کند به مجلاتی که در ایران چاپ می‌شود. ‏‏‏‏‏‏

این هفته او نگاهی کرده است به فصلنامه‌های: ماهور و بهین نامه و ماهنامه‌های تجربه و سه نقطه .‏

این برنامه را می‌توانید هر هفته صبح جمعه‌ در برنامۀ چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی بشنوید یا ببینید.

برنامه‌های رادیویی ما در ساوندکلاود نیز به صورت شنیداری در دسترس شما قرار دارد.‏