نامه‌ای از لندن -  شمارۀ پنجاه و ششم - جمعه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ پنجاه و ششم - جمعه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. در صحبت از اصطلاح‌های «بین‌المللی» در مقابل اصطلاح‌های «ملّی» در زبان «علمی»، خواستیم بدانیم که چرا و با چه منطقی گویندگان اکثر زبان‌های جهان در مورد مفهوم‌هایی معیّن، اگر هم در زبان خودشان از گذشته اصطلاحی «ملّی» داشته باشند، ترجیح می‌دهند که برای آن مفهوم، اصطلاح رایج «بین‌المللی» اش را به کار ببرند؟

موضوعات مرتبط