نجات دو نهنگ ِ به گل نشسته، با کمک فعالان محیط زیست و نیروی دریایی آرژانتین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نجات دو نهنگ ِ به گل نشسته، با کمک فعالان محیط زیست و نیروی دریایی آرژانتین

دو نهنگ قاتل که در نزدیکی بوئنوس‌آیرس، پایتخت آرژانتین به ساحل آمده و گرفتار شده بودند، با ساعت‌ها تلاش‌ امدادگران و مردم محلی دوباره به دریا بازگردانده شدند.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط