نامه‌ای از لندن - شمارۀ شصت و هفتم - جمعه ۳۱ اوت ۲۰۱۸
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ شصت و هفتم - جمعه ۳۱ اوت ۲۰۱۸

غوره نشده، مویز شدن

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان فارسی تا زمین هست و خورشید هست و زندگی هست و فارسی زبان هست، ادامه خواهد داشت، امّا صحبتی که «در حکایت و شکایت زبان فارسی» در شصت و هفت هفتۀ پیش آغاز شد، به پایان خود نزدیک می‌شود.