۱۰۰ زن؛ پروژه زباله‌دان آزادی

چه چیزهایی است که زنان را در قرن بیست و یکم از رسیدن به توانایی‌های بالقوه‌‌شان باز می‌دارد؟

از این فهرست شیئی را انتخاب کنید و ببینید چگونه ممکن است به ابزار سرکوب تبدیل شود.

پروژه "زباله‌دان آزادی" پروژه‌ای دیجیتال است که از اعتراض‌های مشهور فمینیست‌های آمریکایی در سال ۱۹۷۸ الهام گرفته است.

ما از زنان در سرتاسر دنیا پرسیده‌ایم که از نظر آنها کدام اشیا هستند که زنان را از شیوه دلخواه زندگی‌شان باز می‌دارد.

صفحه ویژه صد زن


موضوعات مرتبط