خانه نامزدهای ریاست جمهوری ایران کجاست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خانه نامزدهای ریاست جمهوری ایران کجاست؟

  • 16 مهٔ 2017 - 26 اردیبهشت 1396

بیشتر نامزدهایی که صلاحیت‌شان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ تایید شد٬ در شمال شهر تهران زندگی می‌کنند.