.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلوئه ایلینگ، مدل بریتانیایی ربوده شده

به گفته وکیل کلوئه ایلینگ، مدل بریتانیایی ربوده شده در ایتالیا، قرار بوده در خاورمیانه فروخته شود.

بیشتر بخوانید‌: مدل بریتانیایی 'قرار بود ۳۰۰ هزار دلار در خاورمیانه فروخته شود'

موضوعات مرتبط