BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service
 از رسانه ها 
از رسانه ها شکست
ديپلماسی
وقت کشی
 گفت و گو 
گفت و گو همکاری با آژانس
عدم تعهد به قطعنامه
 ديدگاه 
ديدگاه تدبير سعودی
حلقه نجات
برای ايران؟
عينک آفتابی دوربين دار
روز هفتم
:خبرهای روز


شرودر خواستار رفع اختلافات بر سر عراق شد

مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

گفتگوهای رابرتسون و رحمانوف

خرازی عليه سياسی شدن آژانس انرژی اتمی هشدار داد

' برای منع روسری مجوز قانونی وجود ندارد'

انفجار در مرکز بغداد يک کشته بر جای گذاشت

رييس هيات امنا بی بی سی شهادت می دهد

مظنون جديد در رابطه با قتل ليند

وعده حضور خويشاوندان زهرا کاظمی در محاکمه قاتل وی

کاهش توليد اوپک؛ شرکت هيات عراقی در اجلاس وزيران

کرزی خواستار مقابله با حمله از کشورهای همسايه شد

خانواده رفسنجانی و شايعه ثروتهای کلان

يک مقام گوانتانامو به جاسوسی متهم شد

گروگان گيری در عربستان سعودی

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

 
صفحه نخست 

گرينويچ 18:11 - 24/01/2002

کتاب جديد رضا پهلوی

رضا پهلوی در حال گفتگو با شهريار رادپور در استوديوی بی بی سی
رضا پهلوی در حال گفتگو با شهريار رادپور در استوديوی بی بی سی

   گفتگوی شهريار رادپور با رضا پهلوی 1

   گفتگوی شهريار رادپور با رضا پهلوی 2

رضا پهلوی، وليعهد سابق ايران و از شخصيت های مخالف نظام جمهوری اسلامی ايران، اخيرا کتاب تازه ای منتشر کرده است.

اين کتاب که به انگليسی نوشته شده "Winds of Change" نام دارد که به عبارتی می توان آن را"نسيم تحول" ترجمه کرد.

در اين کتاب 150 صفحه ای، رضا پهلوی با اشاره به تغيير و تحولات تازه در روابط بين الملل به تجزيه و تحليل مشکلات و کمبودهای سياسی و اجتماعی پرداخته و در 8 فصل خطی مشی مبارزه خود را برای آنچه که حرکت به سوی ايجاد يک حکومت دمکراتيک غير مذهبی در ايران می خواند تشريح کرده است.

اين کتاب با ديدگاه رضا پهلوی از وضع جاری در ايران آغاز می شود و پس از بررسی مسايل اقتصادی، سياست خارجی، نقش و اهميت ايرانيان مقيم خارج و تکيه به لزوم مبارزه و مقاومت بدون خشونت، در فصل آخر کتاب به اين نتيجه رسيده است که نظام جمهوری اسلامی به دليل برخورد به بن بست فکری از درون از هم خواهد پاشيد.

نکته جالب توجه در اين کتاب اصرار رضا پهلوی در کنار گذاشتن لقب شاهزاده و وارث تاج وتخت بودن است و می گويد در حال حاضر نکته ای که مطرح نيست شکل يک حکومت دمکراتيک در ايران است بلکه مهم محتوی يک نظام آزاد برای ايران خواهد بود.

رضا پهلوی پس از درگذشت پدرش خود را وارث تاج وتخت پادشاهی ايران خواند و به همين دليل هواداران نظام پادشاهی در داخل و خارج ايران او را پادشاه خود خواندند.

در چنان وضعی توجيه فعاليت سياسی برای رضا پهلوی که خود را طرفدار يک پادشاه مشروطه می خواند مشکل می نمود.

در کتاب تازه اش رضا پهلوی خود را يک شهروند عادی معرفی می کند و موضوع انتخاب بين جمهوری و سلطنت و آينده خود را به همه پرسی موکول می کند که بايد پس از برقرار شدن يک حکومت آزاد با مردم در ميان گذاشت.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما