BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 فرهنگی  
جلال آل احمد
و نثر برون گرای
فارسی
 مردم افغانستان چه می گويند؟ 
افغانستان
و يازدهم
سپتامبر
 پزشکان بدون مرز 
تيمارستانها
فراموشخانه
نيستند

 قانون اساسی، ميثاق ملی


قانون اساسی، ميثاق ملی

تاجيکستان: صفحه ويژه


تاجيکستان: صفحه ويژه

:خبرهای روز


گفتگوهای رابرتسون و رحمانوف

کرزی خواستار مقابله با حمله از کشورهای همسايه شد

خليلزاد و ماموريتی دشوار

يک مقام گوانتانامو به جاسوسی متهم شد

نشست وزرای کشور سی آی اس

'مردم بايد اصلاحات در وزارت دفاع را تاييد کنند'

'اقتصاد افغانستان سی درصد رشد داشته است'

جنبش دانشجويی افغانستان، در آغاز راه

تجليل از روز جهانی صلح

تشکيل گروه مقاومت طالبان

تلفات حمله نظامی آمريکا در افغانستان

اعتبارات بانک آسيايی توسعه به دولت تاجيکستان

آمريکا ميزان کمک به بازسازی افغانستان را افزايش می دهد

موسسه خيريه بريتانيايی از نحوه امدادرسانی در افغانستان انتقاد کرد

تمديد مهلت بازپرداخت وام پاکستان به تاجيکستان

 
صفحه نخست > خبرهای منطقه 

گرينويچ 17:51 - 18/04/2002

دغدغه های ظاهر شاه

بسياری از افغانها محبت و احترام عميقی به ظاهر شاه دارند
بسياری از افغانها محبت و احترام عميقی به ظاهر شاه دارند

پم اتول

نقش رسمی محمد ظاهر، پادشاه سابق افغانستان، محدود است به گشايش لويه جرگه ای که در ماه ژوئن برای انتخاب دولت انتقالی افغانستان برگزار می شود.

اين نقش بخشی از موافقتنامه بن است که تحت آن اداره موقت افغانستان به رهبری حامد کرزی ايجاد شد.

بسياری از افغانها محبت و احترام عميقی به ظاهر شاه دارند. سالهای دراز سلطنت وی با صلح، امنيت و اعتدال سياسی پيوند دارد.

اما وی در عين حال يک پشتون است. گروه قومی ای که در اداره موقت به اندازه کافی نماينده گی ندارد. در اين اداره کرسی های کليدی در اختيار اتحاد شمال است که غير پشتونند .

با وجود سرور برای بازگشت شاه سابق، هستند کسانی که حضور وی را تهديد تلقی می کنند.

تنشهای قومی

اما حاميان ظاهر شاه، مانند "دانا روراباچر" عضو کنگره آمريکا، اصرار دارند که باز گشت وی برای آينده افغانستان اهميت حياتی دارد.


پشتونها احساس می کنند کنار زده شده اند و سخت عصبانی اند. قتل پشتونها در شمال افغانستان بر اين ناراحتی ها افزوده است. شاه محوری برای تجمع تمام افغانها، و در حال حاضر مهمتر از همه برای پشتونها، خواهد بود
احمد رشيد، تحليلگر
آقای روراباچر معتقد است که ظاهر شاه تنها کسی است که از علاقه و تحسين تمام افغانها، صرف نظر از تعلقات قومی و قبيله ای آنان، بر خوردار است.

وی می گويد "شاه، چاره و راه برون رفتی را ارائه می دهد. کس ديگری قادر نيست بدون ادامه برخورد ها، حکومت مرکزی را رهبری کند."

ظاهر شاه درخونريزی ها و بيداد گری های سالهای اخير دستی نداشته است. چهل سال سلطنت وی شاهد آزادی مطبوعات و برخورداری زنان از حق تحصيل و حق رای بود.

اما تحليل گرانی مانند احمد رشيد، معتقدند که بازگشت ظاهر شاه به ويژه برای پشتونها، که احساس می کنند در حکومت زير تسلط اتحاد شمال ناديده گرفته شده اند، از اهميت قومی و سياسی برخوردار است.

احمد رشيد می گويد "پشتونها احساس می کنند کنار زده شده اند و سخت عصبانی اند. قتل پشتونها در شمال افغانستان بر اين ناراحتی ها افزوده است. شاه محوری برای تجمع تمام افغانها، و در حال حاضر مهمتر از همه برای پشتونها، خواهد بود."


در بسياری از مناطق هنوز جنگ ادامه دارد
در واقع همين اکنون برخی از پشتونها تقاضای احيای سلطنت را دارند.

گرچه به طور کلی اين باور وجود دارد که شاه سابق خودش در تلاش کسب قدرت سياسی نيست، اما در مورد انگيزه های سياسی برخی از اعضای خانواده و حاميان وی حدس و گمان هايی زده می شود.

پسرش، ميرويس ظاهر می گويد که نقش پدر وی گشايش لويه جرگه ، متحد ساختن مردم و خدمت به آنها به مثابه نماد وحدت افغانستان است.

وی می افزايد آنچه بعدا اتفاق خواهد افتاد بستگی به خواست خود افغانها دارد. ظاهر شاه آنچه را مردم از او تقاضا کنند، انجام خواهد داد، از جمله ايفای" نقش بزرگتری" در زندگی آنها.

اين اظهارات مبهم زنگهای خطر را برای برخی عناصر، ازجمله اعضای اتحاد شمال به صدا در می آورد. اين عناصر از آن بيم دارند که شاه سابق تهديدی برای پايه های قدرت آنان باشد.


مايکل کلارک می افزايد "بدترين وضعيت آن است که وی به اندازه کافی به مثابه يک نيروی متحد کننده ديده نشود و يا نتواند دراين راستا عمل کند، يا به نظر آيد که وی نوعی امتياز به پشتونها است و يا در مناقشات جناحی درگير شود
مايکل کلارک تحليلگر مسائل افغانستان
بلاتکليفی خطرناک

مايکل کلارک، تحليل گر مسائل افغانستان در کينگز کالج لندن، اظهار عقيده می کند که بسياری چيز ها وابسته به آن است که ظاهر شاه چه کاری را انجام خواهد داد و اعمالش چگونه ارزيابی خواهد شد.

اگر وی بتواند پشتونها را در حکومت جديد به طور گسترده ای نمايندگی کند، اگر بتواند همبستگی و حمايت بين المللی را بازتاب دهد، به ناجی افغانستان مبدل خواهد شد.

مايکل کلارک می افزايد "بدترين وضعيت آن است که وی به اندازه کافی به مثابه يک نيروی متحد کننده ديده نشود و يا نتواند دراين راستا عمل کند، يا به نظر آيد که وی نوعی امتياز به پشتونها است و يا در مناقشات جناحی درگير شود."

پادشاه سابق افغانستان علاقه دارد به عنوان يک شخصيت پدرانه تلقی شود، شخصيتی بالاتر از سياست.

احتمالا وی آگاه است که هر تلاشی در راستای فعاليت های سياسی خطر روی گردان شدن بسياری از حاميان خودش را به همراه دارد.

بی ترديد تشنج افزايش می يابد. تصور می شود اختلافات در مورد بازگشت وی عامل بر خورد های اين هفته در ولايت وردک بوده است.

آنهايی که محمد ظاهر را تهديدی تلقی می کنند هر اقدام او را زير نظر خواهند داشت.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما