BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service
 از رسانه ها 
از رسانه ها شکست
ديپلماسی
وقت کشی
 گفت و گو 
گفت و گو همکاری با آژانس
عدم تعهد به قطعنامه
 ديدگاه 
ديدگاه تدبير سعودی
حلقه نجات
برای ايران؟
عينک آفتابی دوربين دار
روز هفتم
:خبرهای روز


شرودر خواستار رفع اختلافات بر سر عراق شد

مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

گفتگوهای رابرتسون و رحمانوف

خرازی عليه سياسی شدن آژانس انرژی اتمی هشدار داد

' برای منع روسری مجوز قانونی وجود ندارد'

انفجار در مرکز بغداد يک کشته بر جای گذاشت

رييس هيات امنا بی بی سی شهادت می دهد

مظنون جديد در رابطه با قتل ليند

وعده حضور خويشاوندان زهرا کاظمی در محاکمه قاتل وی

کاهش توليد اوپک؛ شرکت هيات عراقی در اجلاس وزيران

کرزی خواستار مقابله با حمله از کشورهای همسايه شد

خانواده رفسنجانی و شايعه ثروتهای کلان

يک مقام گوانتانامو به جاسوسی متهم شد

گروگان گيری در عربستان سعودی

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

 
صفحه نخست 

گرينويچ 12:24 - 15/07/2003

افشاگری عباس عبدی، از درون زندان

عباس عبدی نامه را از درون زندان و توسط اعضای خانواده اش به خارج فرستاده است
عباس عبدی نامه را از درون زندان و توسط اعضای خانواده اش به خارج فرستاده است

مسعود بهنود

برای خواندن متن کامل نامه عباس عبدی، اينجا را کليک کنيد

چند روز پس از نامه محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت به رييس جمهور که در آن از نهادهای موازی با وزارت اطلاعات گفته بود که از اخراجی های وزارت اطلاعات تشکيل شده است عباس عبدی عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت در نامه ای افشاگر راز اعترافات غيرمنتظره خود را در دادگاهی که او را به اتهام جاسوسی محاکمه می کرد فاش ساخت.

عباس عبدی روزنامه نگار و تحليلگر مسائل سياسی هفت ماه پس از برگزاری دادگاهی که او را به اتهام فروش اطلاعات به بيگانگان و جعل نظرسنجی به نه سال جبس محکوم کرد در نامه خود فاش ساخته که اعتراف وی به خطا و پذيرش گناهانش در جريان دادگاه بنا به توافقی بوده است که با بازجويان و قاضی مرتضوی برای بيرون آوردن خانواده خود از زير فشار انجام داده داده است.

نامه افشاگر عباس عبدی که به طور مستقيم سعيد مرتضوی دادستان فعلی تهران را در معرض اتهام اعمال فشارهای غيرقانونی بر خود و خانواده اش قرار می دهد، يکی ديگر از نامه هائی است که شرايط دشوار زندان ها و دادرسی در جمهوری اسلامی را افشا می کند
عبدی که در دهه اول انقلاب به دليل شرکت در اشغال سفارت آمريکا و گروگان گيری پنجاه آمريکائی يکی از چهره های مطرح سياسی کشور بود، در نامه خود با اشاره به فشارهائی که در طول بازجوئی و زندان به او وارد شده نوشته کليه تعلق خاطرم را به حکومتی که سه دهه برايش فعاليت کردم از دست داده ام که ديگر بخواهم برای اصلاحش انتقاد کنم.

هفت ماه پيش و پس از برگزاری دادگاهی که عباس عبدی در آن بدون دفاع موثری از خود، به ارتکاب بعضی از خطاها اعتراف کرد، وی بار ديگر به سلول انفرادی برگردانده شد در حالی که به نوشته او قرار بوده است با پذيرش اتهامات و مسکوت گذاشتن شرايط زندان بعد از دادگاه آزاد شود.

عبدی روز 13 آبان سال گذشته در سالگرد اشغال سفارت آمريکا در تهران دستگير شد، او که اول بار نظريه خروج اصلاح طلبان از حاکميت را مطرح کرد، در دهه دوم جمهوری اسلامی به عنوان سردبير روزنامه سلام و معاون سازمان مطالعات استراتژيک به کار اشتغال داشت و بعد از تعطيل روزنامه سلام بيشتر فعاليت خود را به نوشتن مقالات انتقادی و کار در موسسه پژوهشی آينده می گذراند.

تابستان سال پيش به دنبال انتشار يک نظرسنجی که نشان می داد اکثريت مردم تهران بر خلاف سياست های رسمی جمهوری اسلامی با مذاکره ايران و آمريکا موافقت دارند بهروز گرانپايه، حسين قاضيان و عباس عبدی مديران دو موسسه نظرسنجی دستگير شدند که هر سه آن ها در دادگاه اعترافاتی عليه خود کردند و بخش های زيادی از اتهام های وارده را پذيرفتند.

بهروز گرانپايه هنوز حکم دريافت نکرده و آزاد است و حسين قاضيان هم که به زندان محکوم شده، از قرار معلوم از وضعيت بهتری نسبت به عباس عبدی در داخل زندان برخوردار است اما عباس عبدی چنان که در نامه خود فاش کرده است از بيم آشکار کردن شرايطی که به اعترافاتش منجر شد در سلول انفرادی نگاه داری می شود.

نامه افشاگر عباس عبدی که به طور مستقيم سعيد مرتضوی دادستان فعلی تهران را در معرض اتهام اعمال فشارهای غيرقانونی بر خود و خانواده اش قرار می دهد، يکی ديگر از نامه هائی است که شرايط دشوار زندان ها و دادرسی در جمهوری اسلامی را افشا می کند.

نامه عباس عبدی از آن جهت که وی هنوز در زندان و در اختيار کسانی است که صاحب قدرت هستند به نامه فرج سرکوهی (روزنامه نگار و نويسنده) شباهت می برد که از داخل زندان به خارج فرستاده شد و در سال 75 جنجالی بين المللی را عليه جمهوری اسلامی به راه انداخت.

نامه افشاگر ديگری که در سال های اخير انعکاسی جهانی داشت متعلق به عزت الله سحابی فعال سياسی مشهور بود که در آن به فشارهائی اشاره شده بود که پس از آزاد شدن از زندان بر او وارد می شد.

سحابی در نامه خود از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود که اگر او را گناهکار می بينند به زندان اندازند و اعدام کنند که از زندگی در چنين شرايطی آسان ترست.

تابستان سال پيش به دنبال انتشار يک نظرسنجی که نشان می داد اکثريت مردم تهران بر خلاف سياست های رسمی جمهوری اسلامی با مذاکره ايران و آمريکا موافقت دارند بهروز گرانپايه، حسين قاضيان و عباس عبدی مديران دو موسسه نظرسنجی دستگير شدند که هر سه آن ها در دادگاه اعترافاتی عليه خود کردند و بخش های زيادی از اتهام های وارده را پذيرفتند
فرج سرکوهی و عزت الله سحابی که هر دو در دوران سلطنتی هم سال ها در زندان بوده اند در نامه ها و نوشته های خود ادعا کرده اند که در زندان های جمهوری اسلامی بيش از رژيم گذشته حقوق متهمان زيرپا گذاشته می شود.

عباس عبدی که در دوران جمهوری اسلامی يک بار ديگر هم به جرم نوشتن مقالات انتقادی عليه دولت هاشمی رفسنجانی به زندان افتاده بود، در نامه خود که به نوشته سايت اينترنتی رويداد متن آن را در ملاقاتی با خانواده خود در اختيار آن ها گذاشته است، تاکيد کرده که زندان گذشته وی شرايط بهتری داشت.

عبدی که از رفتار بازجوهای خود که آن ها را متعلق به اطلاعات يکی از نهادهای نظامی (سپاه پاسداران) دانسته ابراز رضايت کرده و نوشته در زندان گذشته رفتار غير قانونی از بازجوها سر می زد و در اين جا قاضی بود که خود با زيرپا گذاشتن قانون دست به اعمال فشار بر او و خانواده اش می زد.

بازجوئی با چشمان بسته در نيمه های شب، تهديد به دستگيری همسر، ارائه عکس هائی در مورد روابط خصوصی بی پايه از جمله فشارهائی است که به نوشته عبدی به دستور قاضی سعيد مرتضوی بر وی وارد آمده و در يک جا سعيد مرتضوی به او گفته "در اين جا ارجاع به کتاب قانون مسموع نيست."

سردبير سابق روزنامه سلام و تنها گروگان گيری که در پاريس به ديدار يکی از گروگان های سابق خود – باری روزن آخرين وابسته مطبوعاتی سفارت آمريکا در تهران – رفت در نامه خود با اشاره به انتصاب سعيد مرتضوی به دادستانی تهران با لحنی تلخ نوشته سعيد مرتضوی مناسب ترين فردی است که می تواند در چارچوب واقعيت های قوه قضاييه فعاليت و سياست های آنان را پياده کند.

عبدی که بارها تاکيد کرده است که همه مسائلی را که بر او گذشته به جهت رعايت مصالح جمهوری اسلامی باز نمی گويد در پايان نامه خود سه پيشنهاد مطرح کرده: يا وی را آزاد کنند و او همچنان مسائل را مکتوم می دارد، يا دادگاهش را تجديد کنند و عوامل متخلف را به مجازات برسانند و يا رسما به او بگويند تقصير خودت بود که با نظامی پيمان شکن توافق کردی.

عباس عبدی که در نامه خود از مردم عذرخواهی کرده، خطاب به مسوولان نظام نوشته که اين شيوه ها موثر و مفيد نيست و نظام را به ورطه خطرناکی می کشاند.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما