BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service
 از رسانه ها 
از رسانه ها شکست
ديپلماسی
وقت کشی
 گفت و گو 
گفت و گو همکاری با آژانس
عدم تعهد به قطعنامه
 ديدگاه 
ديدگاه تدبير سعودی
حلقه نجات
برای ايران؟
عينک آفتابی دوربين دار
روز هفتم
:خبرهای روز


شرودر خواستار رفع اختلافات بر سر عراق شد

مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

گفتگوهای رابرتسون و رحمانوف

خرازی عليه سياسی شدن آژانس انرژی اتمی هشدار داد

' برای منع روسری مجوز قانونی وجود ندارد'

انفجار در مرکز بغداد يک کشته بر جای گذاشت

رييس هيات امنا بی بی سی شهادت می دهد

مظنون جديد در رابطه با قتل ليند

وعده حضور خويشاوندان زهرا کاظمی در محاکمه قاتل وی

کاهش توليد اوپک؛ شرکت هيات عراقی در اجلاس وزيران

کرزی خواستار مقابله با حمله از کشورهای همسايه شد

خانواده رفسنجانی و شايعه ثروتهای کلان

يک مقام گوانتانامو به جاسوسی متهم شد

گروگان گيری در عربستان سعودی

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

 
صفحه نخست 

گرينويچ 17:24 - 11/09/2003

مخالفان جهانی 'تجارت جهانی'

تظاهرات مخالفان اجلاس سازمان تجارت جهانی در کنکون مکزيک به خشونت گراييد
تظاهرات مخالفان اجلاس سازمان تجارت جهانی در کنکون مکزيک به خشونت گراييد

امير نامدار

سازمان تجارت جهانی معتقد است تنها نهاد بين المللی است که در امر تنظيم قواعد تجارت بين ملت های جهان فعال است.

هدف اين سازمان توسعه تجارت بين المللی و از ميان برداشتن موانعی است که تبادلات تجاری ميان ملل مختلف را محدود می سازد.

در عين حال در توصيف اين سازمان گفته می شود که سازمان تجارت جهانی، در روند "جهانی سازی"، رفع موانع برای جهانی کردن اقتصاد را بر عهده دارد.


تظاهرات مخالفان در حاشيه اجلاس سازمان تجارت جهانی در کنکون
برای تحقق اين هدف (تسهيل تجارت بين المللی)، سازمان تجارت جهانی توافق نامه هايی را پيش بينی کرده که از سال ها قبل مذاکره در مورد آنها در ميان اعضا که اکنون تعداد آنها به 146 کشور می رسد آغاز شده است.

پيش بينی شده که مذاکرات تا پايان سال آينده به نتيجه برسد، اگرچه برخی ناظران اين پيشبينی را خوش بينانه ارزيابی می کنند.

کاهش يارانه های پرداختی به کشاورزان آمريکايی و اروپای غربی يکی از جنجالی ترين موضوعات مورد بحث است.

اروپا و آمريکا با پرداخت يارانه های سنگين به کشاورزان و دامداران خود، قدرت رقابت را از صادر کنندگان محصولات کشاورزی در ديگر کشورها می گيرند.

کشاورزی جزو معدود عرصه هايی است که کشورهای کمتر توسعه يافته هنوز اميدوارند بتوانند از طريق آن درآمد خود را افزايش دهند.

اما حذف يارانه ها به سادگی امکان پذير نيست.

کشاورزان کشورهای پيشرفته به سادگی حاضر به پذيرش اين مساله نيستند و نتيجه اين شده که از زمان آغاز مذاکرات برای کاهش يارانه های بخش کشاورزی، نه تنها اين يارانه ها کاهش نيافته، بلکه بر ميزان آنها نيز افزوده شده است.

با وجود مخالفت هايی که نسبت به سازمان تجارت جهانی وجود دارد، تقاضای کشورها برای پيوستن به اين سازمان بسيار بالاست
از سوی ديگر طرفداران حفظ محيط زيست نيز مخالف به نتيجه رسيدن مذاکرات مربوط به محصولات کشاورزی هستند.

آنها می گويند نتيجه اين توافق می تواند به از بين رفتن گسترده جنگل ها به ويژه در نواحی استوايی برای تبديل جنگل ها به زمين های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه منجر شود.

ساير مذاکرات، مثلا مذاکره در مورد رفع ممنوعيت های واردات کالا و کاهش تعرفه های بازرگانی نيز مخالفانی برای خود دارد.

کشورهای جهان سوم برای حفظ صنايع داخلی خود در برابر موج کالاهای وارداتی ارزان قيمت خارجی معمولا موانع و محدوديت هايی را برقرار می کنند تا توان رقابت کالاهای توليد داخلی خودشان افزايش يابد.

بسياری از کارشناسان در اين کشورها حذف موانع تجاری را به معنی نابودی صنايع داخلی و بيکاری کارگران، به نفع توليدکنندگان غربی ارزيابی می کنند و در نتيجه با آن مخالفند.

دادن امکان دسترسی به فرمول داروها يا عرضه داروهای ارزان قيمت به کشورهای جهان سوم ديگر موضوع حساسی است که موافقان و مخالفان پر حرارتی برای خود دارد.

نتيجه اينکه در سال های اخير، هرگاه سازمان تجارت جهانی نشستی برگزار کرده، در حاشيه جلسات، اعتراض های گسترده ای به راه افتاده و مخالفان تنها به نوشتن مقاله و ايراد سخنرانی اکتفا نکرده، خيابان های اطراف محل برگزاری نشست های سازمان را به صحنه جنگ واقعی و اعتراض های خشونت بار عليه اهداف اين سازمان تبديل کرده اند.

هرچه سازمان به اهداف خود نزديک تر می شود، بر شدت خشونت مخالفان نيز افزوده می شود.

شايد بتوان گفت تا کنون هيچيک از اقدام های بين المللی تا اين حد مخالفت براگيز نبوده است. تنها نمونه نزديک از لحاظ برانگيختن مخالفت، اجلاس سران هشت کشور صنعتی است که مخالفان، حداقل آن گروه که به خيابان ها می آيند و تا پای جان برای ابراز مخالفت خود پيش می روند، تفاوت زيادی در اهداف اين دو نشست نمی بينند.

دادن امکان دسترسی به فرمول داروها يا عرضه داروهای ارزان قيمت به کشورهای جهان سوم يکی از موضوعات حساسی است که موافقان و مخالفان پر حرارتی برای خود دارد
منتقدان، سازمان تجارت جهانی را متهم می کنند که در تلاش است تا تقسيم کاری را در جهان برقرار کند که در آن سهم کشورهای پيشرفته بيشتر از کشورهای فقير است، محيط زيست در آن چندان مهم نيست و کارهای پست و زيان آور (هم برای انسان و هم برای محيط زيست) برای کشورهای کمتر توسعه يافته باقی خواهد ماند.

موافقان اين سازمان نيز استدلال های خود را دارند و مثلا می گويند تنها راه کاهش مشکل فقر و بيکاری در کشورهای کمتر توسعه يافته، هدايت سرمايه های بين المللی به اين کشورهاست و برای اين کار آنها بايد ابتدا قواعد و اصول کار با سرمايه های خارجی را بياموزند و برقرار کنند که اين يکی از وظايف مهم سازمان تجارت جهانی است.

سازمان تجارت جهانی زشت زيبا!

با وجود مخالفت هايی که نسبت به سازمان تجارت جهانی وجود دارد، تقاضای کشورها برای پيوستن به اين سازمان بسيار بالاست.

پيوستن به سازمان تجارت جهانی به آسانی امکان پذير نيست و صرف دادن تقاضا، پذيرفته شدن در اين سازمان را تضمين نمی کند.

کشورها قبل از پيوستن به اين سازمان بايد تغييرات زيادی در مقررات اقتصادی و بازرگانی خود ايجاد کنند. موانع تجاری بايد لغو شود و زمينه های تجارت بين المللی (مثل ايجاد زمينه فعاليت بانک های بين المللی و قوانين حمايت از سرمايه های خارجی) فراهم شود.

در عين حال موضوع تنها به مسايل اقتصادی و تجاری محدود نمی شود و سياست نيز در اين ميان نقش حساسی بازی می کند.

به عنوان مثال، ايران سال هاست که تقاضای عضويت در سازمان تجارت جهانی را ارائه کرده اما با وجود اينکه جمهوری اسلامی از نظر فنی شرايط لازم را فراهم آورده اما به خاطر مخالفت ايالات متحده با پيوستن ايران به اين سازمان، تا کنون بيش از 10 بار تقاضای اين کشور رد شده است.

آمريکا با حکومت ايران مخالف است و آن را حامی تروريست ها معرفی می کند. در نتيجه از اين سازمان به عنوان ابزاری برای تحت فشار گذاشتن ايران استفاده کرده است.

شرط آمريکا برای موافقت با عضويت ايران کاملا غير اقتصادی است و به مشکلات سياسی دو کشور که از 25 سال قبل آغاز شده باز می گردد.

اما چرا کشورها با وجود مخالفت های داخلی و برخی ديگر از مشکلات تا اين حد مايل به پيوستن به اين سازمان هستند؟

به نظر می رسد دليل اين علاقه، نگرانی از تکميل مذاکرات سازمان تجارت جهانی و برقراری نظام تازه ای از تجارت بين المللی ميان اعضای اين سازمان و احتمال منزوی شدن کشورهای غير عضو اين سازمان باشد.

اگرچه هنوز تا رسيدن به آن زمان ممکن است راه زيادی در پيش باشد به ويژه آنکه بر ميزان خشونت مخالفان اين سازمان نيز رفته رفته افزوده می شود و اعضای اين سازمان برای برگزاری جلسات خود، حتی در دور افتاده ترين نقاط مانند کنکون (منطقه ای ساحلی در مکزيک) با مشکل مخالفان خشونت طلب روبرو هستند.

اين مخالفان در واقع مخالفان جهانی سازمان تجارت جهانی هستند که در آستانه هر اجلاس، برای ابراز مخالفت های خود به محل اجلاس سفر می کنند.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما