ساير گزارشهای ويديويی

بازی ايران و مکزيک همراه با ايرانيان در آلمان

مسابقات جام جهانی فوتبال در آلمان جريان دارد و ايران در سومين حضور خود در تاريخ اين بازيها، در مرحله اول با تيمهای مکزيک، پرتغال و آنگولا به رقابت می پردازد.

بسياری از ايرانيان از گوشه و کنار جهان برای تماشای مسابقات به محل ديدارها در آلمان رفته اند. گزارش پوريا ماهرويان از نورنبرگ، محل مسابقه ايران و مکزيک را می بينيد.

03:17 دقيقه
گزارشهای صوتی تصويری مرتبط
ببينيد

ببينيد