ساير گزارشهای ويديويی

تهران قبل و بعد از بازی ايران و مکزيک

مسابقات جام جهانی فوتبال در آلمان جريان دارد و ايران در سومين حضور خود در تاريخ اين بازيها، در مرحله اول با تيمهای مکزيک، پرتغال و آنگولا به رقابت می پردازد.

گزارشی را که می بينيد از تهران ارسال شده و به حال و هوای شهر تهران و نظر مردم قبل و بعد از بازی ايران و مکزيک (۱۱ ژوئن) می پردازد.

03:34 دقيقه
گزارشهای صوتی تصويری مرتبط
ببينيد

ببينيد