BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 .
به روز شده: 13:21 گرينويچ - پنج شنبه 01 آوريل 2004
 
سنبل 
 
دوشنبه بيست و نهم مارس 2004 برای نخستين بار در فرانسه، نوروز در شهرداری پاريس جشن گرفته شد و در اين ضيافت بزرگ گروه کثيری از مليت ها و اقوامی که سال نو آنها با اول فروردين شروع می شود، دعوت شده بودند.
 
 
 
 
دختر بهار 
 
 
.ترانه های بهاری
بهار و جلوه های دل انگيز آن در شعر و موسيقی ايران
گاهشماری با علامت های حيوانیسال 1383: سال ميمون
لئورناردو داوينچی، اليزابت تايلور و باسترکيتون در سال ميمون متولد شدند.
جشن نوروزی در کابلنوروز در افغانستان
نوروز با زندگی مذهبی و کشاورزی مردم افغان پيوند عميقی دارد
 
 
ايران در سال 1382
. 
 
اين گزارش مروری است بر رويدادهايی که سيمای سال 1382 را شکل دادند. رويدادهايی تلخ و شيرين و البته تعيين کننده.
 
 
صدای شما
طبيعت 
 
آيا در سيزده به در به طبيعت انديشيده ايد و به پاکی آن را پاسبان بوده ايد؟ به ما بگوييد برای حفظ طبيعت چه می کنيد؟
 
 
آئين ها و مراسم
. 
 
جشن گرفتن چهارشنبه سوری در آذربايجان به همان شيوه ايران است، تنها سنتها و رسوم حاشيه ای چهارشنبه سوری است که با برخی مناطق ايران تفاوت دارد.
 
.جشن نوروز
نو کردن سال با نغمه کوسه و کچل
.ارباب خودم سلام عليکم
حاجی فيروز نماد کدام اسطوره است؟
درنا يا کلنگ نشانه بهار سمرقندنوروز در سمرقند
نوروز در سمرقند با آمدن درناها آغاز می شود
 

 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران