گزارشهای ويديويی
سن مارکو
07 ژوئيه, 2008
01:59 دقيقه
 
گندم
07 ژوئيه, 2008
02:27 دقيقه
 
اینگرید بتانکور در آغوش مادرش
03 ژوئيه, 2008
01:53 دقيقه
 
کودک عراقی
02 ژوئيه, 2008
02:35 دقيقه
 
بولدوزر
02 ژوئيه, 2008
01:37 دقيقه
 
ترکيه
01 ژوئيه, 2008
02:21 دقيقه