BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:43 گرينويچ - جمعه 28 ژانويه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
فهرستهای نامزدهای انتخاباتی در عراق
 
پوستر انتخاباتی در عراق
غازی ياور، رئيس جمهور موقت عراق حمايت کننده از هشتاد نامزد انتخاباتی است
انتخابات عراق برای تعيين اعضای مجلس قانونگذاری سراسری که مجمع ملی "الجمعية الوطنية" خوانده می شود و همچنين، شوراهای استانی و مجلس محلی کردستان عراق قرار است روز سی ام ژانويه برگزار شود.

جمعيت وطنی که از 275 نماينده تشکيل خواهد شد بايد قانون اساسی آينده عراق را تدوين و فردی را به عنوان نخست وزير تعيين کند که با تشکيل دولت انتقالی، زمينه را برای برگزاری انتخاباتی سراسری فراهم آورد که بنابر قطعنامه شماره 1546 شورای امنيت سازمان ملل متحد بايد تا پيش از پايان سال 2005 ميلادی برگزار شود.

در انتخابات کنونی 7471 نامزد از هفتاد و پنج حزب سياسی، بيست و هفت نامزد مستقل و نه ائتلاف شرکت دارند.

مردم در انتخابات به افراد رأی نخواهند داد، بلکه نام حزب يا ائتلاف سياسی مورد نظر خود را روی برگه رأی خواهند نوشت، مگر اينکه بخواهند يکی از نامزدهای مستقل را انتخاب کنند.

در انتخابات مجلس محلی کردستان، 463 نامزد از دوازده حزب سياسی و يک ائتلاف شرکت دارند و در انتخابات شوراهای استانی نيز 7850 نامزد برای تصدی 382 کرسی رقابت خواهند کرد.

مردم در سراسر عراق برای انتخاب اعضای شوراها و جمعيت وطنی به صورت همزمان رأی خواهند داد اما انتخاب اعضای مجلس محلی کردستان عراق منحصر به رأی دهندگان اين منطقه است.

پوستر انتخاباتی در عراق
عبدالعزير حکيم، رئيس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در صدر فهرست نامزدهای شيعه و تعدادی از نامزدهای کرد، ترک، صابئی و مستقل جای دارد

فهرستهای انتخاباتی که برای جلب رأی دهندگان عراقی منتشر شده است عبارتند از:

1. فهرست عراقی(القائمة العراقية) که دويست و چهل تن از نامزدهای انتخاباتی که به احزاب مختلف يا عشاير وابسته اند و همچنين چهره های مستقل در آن عضويت دارند.

در صدر اين فهرست، اياد علاوی، نخست وزير دولت موقت عراق و رهبر جنبش وفاق ملی در دست دارد که شيعه مذهب است و عضويت در حزب بعث عراق را در پيشينه خود دارد.

ديگر عناصر مهم تشکيل دهنده اين فهرست عبارتند از: جنبش دموکراتهای عراق به رهبری قاسم داوود، وزير مشاور در امور امنيت ملی عراق، سيد حسين صدر، يکی از روحانيون برجسته شيعه و شورای اشراف (مجلس اعيان) عراق که جمعی از شيوخ عشاير را در خود جای داده و رياست آن را نزار خيزران، شيخ يکی از قبايل سنی مذهب به عهده دارد.

2. فهرست عراقيها (قائمة عراقيين) که هشتاد نامزد در آن عضويت دارند و رهبری اش را غازی عجيل ياور، رئيس جمهور موقت عراق به دست دارد که سنی مذهب و رئيس قبيله شمر، از عشاير عراق است.

ديگر عضو مهم اين فهرست، حازم شعلان، وزير دفاع عراق است که به دليل مواضعش در مخالفت با نقش ايران در عراق شهرت دارد.

3. ائتلاف يکپارچه (واحد) عراق (ائتلاف العراقي الموحد) که دو گروه برجسته شيعی، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری سيد عبدالعزيز حکيم و حزب الدعوه، به رهبری ابراهيم جعفری، معاون رئيس جمهور عراق در کنار کنگره ملی عراق، به رهبری احمد چلبی، شماری از احزاب ترکهای عراق (ترکمانان) و جمعی از کردهای قبيله فيلی که شيعه مذهبند و نيز صابئی مذهبان (مندائيان) عراق عناصر اصلی تشکيل دهنده آنند.

در اين فهرست تعدادی از نامزدهای مستقل نيز به چشم می خورند که از جمله برجسته ترين آنها، فواز جربه، يکی از شيوخ قبيله سنی مذهب شمر، موفق ربيعی، مشاور شيعه مذهب نخست وزير عراق در امور امنيت ملی و سيد حسين شهرستانی، متخصص فيزيک هسته ای است که در زمان صدام حسين به غرب گريخت و از برنامه او برای دستيابی به جنگ افزار اتمی خبر داد.

اعضای اين ائتلاف که برخی از آنان سالها در ايران زندگی کرده اند از سوی رقبای خود متهم به کمک گرفتن مالی و سياسی از ايرانند.

4. همپيمانی کردستان عراق (هاوپيمانيی کوردستانی - التحالف الکردستاني) که از 165 نامزد دو حزب اصلی کردهای عراق، يعنی اتحاديه ميهنی به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و احزاب هم پيمان با آنها تشکيل شده است.

عدنان پاچه چی، سياستمدار کهنه کار و ملی گرای سنی مذهب عراقی فهرستی با عنوان دموکراتهای مستقل را رهبری می کند

5. اتحاد خلق (اتحاد الشعب) که در رأس آن، حميد مجيد موسی، رهبر حزب کمونيست عراق قرار دارد.

6. جنبش پادشاهی مشروطه (الحرکة الملکية الدستورية) که 275 نامزد دارد و رهبری آن در دست شريف علی بن حسين، برجسته ترين بازمانده خاندان سلطنتی هاشمی عراق است که از هنگام استقلال عراق از بريتانيا تا سال 1958 بر اين کشور حکومت کرد.

7. جبهه ترکهای عراق (جبهة ترکمان العراق) که از 63 نامزد تشکيل شده و احزاب تشکيل دهنده آن عبارتند از جنبش قومی ترکمان، حزب ترکمان ايلی، جنبش مستقل ترکمان، حزب عدالت ترکمان عراق و جنبش اسلامی ترکمان عراق است.

8. همايش دموکراتهای مستقل (تجمع الدمقراطيين المستقلين) که در رأس آن عدنان پاچه چی، سياستمدار کهنه کار و ملی گرای عراق به چشم می خورد و از هفتاد نامزد تشکيل شده است که دو تن از مهمترين آنها، مهدی حافظ، وزير برنامه ريزی و ايهم سامرائی، وزير برق عراقند.

9. حزب دموکراتيک ملی عراق ( الحزب الوطني الديمقراطي) به رهبری نصير چادرچی که با دوازده نامزد در انتخابات شرکت دارد.

10. اتحاد اسلامی کردهای فيلی عراق که تشکيل دهندگان آن به طائفه کرد فيلی تعلق دارند که از کردهای شيعه مذهبند و در خارج از منطقه تحت حاکميت اتحاديه ميهنی و حزب دموکرات کردستان عراق سکونت دارند.

11. کنگره اسلامی عشاير عراق

12. جنبش جامعه دموکراتيک عراق (حرکة المجتمع الديمقراطي) که با نام اختصاری حمد شناخته می شود و يکی از چهره های برجسته آن، حميد کفائی از شخصيتهای شيعه عراقی است و پيش از انحلال شورای حکومتی عراق سخنگوی رسمی آن بود.

مسيحيان عراق نيز که نتوانستند بر سر فهرست واحدی به توافق برسند سه فهرست انتخاباتی انتشار داده اند: فهرست ملی رافدين که از ائتلاف جنبش دموکراتيک آشوريان و شورای ملی کلدانيان تشکيل شده است و دارای دوازده نامزد است، ائتلاف دموکراتيک رافدين که اتحاد ميهنی بين النهرين و جنبش همايش سريانيان (آشوريها) مستقل و همچنين شخصيتهايی از يزيدی (ايزدی) مذهبان عراق را در خود جای داده و از دوازده نامزد تشکيل شده است و همايش ملی آشوريها (التجمع الوطني الآشوري) با پانزده نامزد.

يزيدی (ايزدی) مذهبهای عراق فهرستی جداگانه نيز با دوازده نامزد انتشار داده اند.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران