BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:57 گرينويچ - دوشنبه 07 مارس 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
اژدها بيدار می شود
 

بيست و پنج سال از آغاز اصلاحات اقتصادی چين و گشودن درهای اقتصاد آن به روی جهان خارج می گذرد. در اين مدت چين، پرجمعيت ترين کشور جهان، از يک کشور فقير با حکومت درونگرای کمونيستی به يکی از قدرت های اقتصادی عمده جهان تبديل شده است.

می توان گفت برای نخستين بار در تاريخ معاصر، توسعه چين بر زندگی همه مردم جهان تاثير گذاشته است.

بی بی سی برنامه های ويژه ای درباره چين نوين تهيه کرده است که از تاريخ هفتم ماه مارس پخش و انتشار آنها از راديو و وبسايت های بی بی سی آغاز خواهد شد.

ما نيز در اين صفحه جنبه های گوناگون توسعه و دگرگونی چين و تاثير آن را بر کشورهای ديگر بررسی می کنيم:


ورزشکاران پرجمعيت ترين کشور جهان با چهره های مصمم و خندان انگيزه ای جز درخشش در مسابقاتی که سه سال بعد در کشورشان برگزار می شود ندارند.


چين با قدرت تمام در صحنه بين المللی ظاهر شده است. اما خود چين چه تصوری از بقيه جهان دارد؟ شريک تجاری؟ رقيب اقتصادی، يا حريف نظامی؟


چین برای اشتغالزایی به رشد هشت درصدی اقتصاد خود نیاز دارد. رشد هشت درصدی برای دومين اقتصاد بزرگ آسيا بدين مفهوم است که چين يکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی جهان باقی خواهد ماند.


نظرات و تجربه های خود را از چين برای ما بفرستيد.


در حاليکه ثروت و قدرت چين بيش از پيش رو به افزايش می گذارد جامعه بين المللی اکنون بر اين باور است که چين سزاوار آن است که بعنوان يک قدرت بزرگ شناخته شود و مورد احترام قرار گيرد.


اطلاعاتی در باره پرجمعيت ترين کشور جهان، رسانه های آن، سران حکومت و ...


سياست درهای باز چين امکانات و فرصتهای اقتصادی و فرهنگی را با هم به همراه آورده است. به نام پيشرفت، ميراث فرهنگی باستانی چين در حال تخريب و واردات فرهنگی غرب در حال گسترش است.


به اعتقاد نسل تازه دانشجويان چينی، جنبش دانشجويان در پانزده سال پيش زائيده آرمان گرايی و گمراه کننده بود.دومين موج عظيم مهاجرت در جهان امروزه در چين جريان دارد و به گفته بسياری اين مهاجرت به انقلاب صنعتی دوم در اين کشور منجر شده است.


آمار رسمی در چين حاکی از بحران افزايش جمعيت مردان است و چنين پيش بينی می شود که تا سال ۲۰۲۰ در چين ۴۰ مليون مرد مجرد و جود خواهد داشت.


عکس و گفتگو با مشتری های يک فروشگاه بزرگ به سبک غربی در چين.


خبرنگار بی بی سی از دو فقيرترين استانهای چين نينگ شيه ها و گوای جو ديدن کرده تا نظر ساکنان آنها را در مورد شکاف فزاينده بين فقرا و ثروتمندان را جويا شود.


بررسی بخشهای اصلی ساختار حکومتی چين: حزب کمونيست، پولیتبورو، کنگره ملی خلق، دادگاهها و دادستانی، کميسيون نظامی ...

 
 
چین'هفته چين' در راديو
نگاهی به هنر، فرهنگ، سیاست و اقتصاد اژدهای سرخ
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران