BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 17:02 گرينويچ - چهارشنبه 13 ژوئيه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
نگرانی جامعه بريتانيا از افراطگرايی جوانان مسلمانان
 

 
 
چند زن مسلمان
حدود 1.5 ميليون مسلمان در بريتانيا زندگی می کنند
بمبگذاری های هفته گذشته در لندن و نتیجه تحقیقات پلیس، جامعه 1.5 ميليون نفری مسلمان بریتانیا را در کانون بحث های انتقاد آمیزی قرار داده است.

از جمله مسائل مطرح امروز بریتانیا اين است که چرا بعضی از جوانان مسلمان بریتانیایی به افراط گرایی اسلامی روی می آورند و آیا جامعه چند فرهنگی بریتانیا با شکست مواجه شده است.

مسلمانان قرن هاست که در بریتانیا زندگی می کنند اما مدت زمان زیادی نیست که جامعه مسلمانان در کانون بحث و جدل قرار گرفته است.

قبل از ماجرای سلمان رشدی در دهه 1980 که مسلمانان بریتانیا کتاب او را کفر آمیز خوانده و به مخالفت با آن برخاستند اکثر مردم بریتانیا به ویژه در لندن و جنوب کشور کمتر از وجود جوامع تازه مسلمان در شهرهای صنعتی شمال بریتانیا نظیر لیدز و برادفورد آگاه بودند.

اين ماجرای کتاب سلمان رشدی بود که برای اولین بار در واقع پرسشها را مطرح کرد که آیا نسل تازه ای از جوانان مسلمان خشمگین در این کشور ظهور کرده است و چگونه رهبران سیاسی و جامعه مسلمانان باید با آن برخورد کنند.

در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر این گونه بحث و جدلها در آمریکا با شدت بیشتری مطرح شد و برای بسیاری این سوال را پیش آورد که آیا جوانان مسلمانی که در غرب زندگی می کنند تحت تاثیر آرمان های افراطی و خشونت باری که شبکه القاعده معرف و مشوق آن است قرار می گیرند؟

حال با حملات هفته گذشته در لندن این سوالات بار دیگر و این بار بطور دردناکی به بحث گذاشته شده است و یافتن پاسخ برای آن از هر زمان دیگری بیشتر جنبه فوریت پیدا کرده است. معلمان، والدین و رهبران مسلمان تحت فشار و زیر بار این پرسش قرار دارند که آیا برای پی بردن به خطر افراط گرایی و مقابله با آن باندازه کافی تلاش کرده اند و یا آن که از آن غافل مانده اند.

رهبران سیاسی نیز وادار شده اند که در ترکیب سیاستهای لیبرالی که در کل چند فرهنگی نامیده می شود و دول مختلف بریتانیا از سال 1960 تاکنون از آن پیروی کرده اند بازنگری کنند.

هدف از سیاست چند فرهنگی نزدیک سازی جوامع مختلف بریتانیا بوده است اما به اعتقاد منتقدان چند فرهنگی نه به نزدیکی جوامع که به جدایی آنان منجر می شود.

 
 
66ديدگاه
انفجارهای لندن و پيوند آن با منازعه خاورميانه
 
 
66سايه 'القاعده' بر فراز لندن
اسلامگرايان افراطی بار ديگر در کانون توجه تحليلگران نشستند
 
 
66تحليل
عاملان با هدف قرار دادن لندن دو هدف جداگانه را دنبال می کردند
 
 
66وقايع لندن: پيامدها
اهميت و پيامدهای احتمالی حملات لندن
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران