BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 14:04 گرينويچ - چهارشنبه 20 ژوئيه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
درد سرهای تازه در تهیه پیش نویس قانون اساسی عراق
 

 
 
دو عضو سنی کميته تهيه پيش نويس قانون اساسی عراق روز سه شنبه در عراق هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته و به قتل رسيدند
دو عضو سنی کميته تهيه پيش نويس قانون اساسی عراق روز سه شنبه در عراق هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته و به قتل رسيدند
اعضای سنی مذهب کميته ای که پيش نويس قانون اساسی جديد عراق را تهيه می کند عضويت خود در اين کميته را به حال تعليق درآوده اند. اين تصميم در پی کشته شدن دو نفر از همکاران آنان درکميته مورد بحث اتخاذ شده است.

قرار است پيش نويس قانون اساسی عراق تا نيمه ماه اوت تکميل شده و سپس در ماه اکتبر به رفراندم گذاشته شود.

تنها در ماه گذشته بود که پس از يک رشته مذاکرات دشوار، پانزده سياستمدار عرب سنی مذهب به عضويت کميته قانون اساسی عراق در آمدند.

ولی با کشته شدن دو نفر از اين پانزده نفر در بغداد، در روز سه شنبه، ۱۹ ژوئيه، اکنون ترديدهای تازه ای درباره عضويت سنی مذهب ها در اين کميته ابراز شده و اينکه آيا پيش نويس قانون اساسی درمهلت تعيين شده تکميل خواهد شد يا خير نيز مورد سئوال قرار گرفته است.

بنا بر گزارشهای رسيده از بغداد، برخی از اعضای کميته قانون اساسی هم اکنون عضويت خود را به حال تعليق در آوده و دو نفر از آنان به علت تهديد شدن به مرگ، در خفا به سرمی برند.

ارعاب سنی مذهب ها و درنتيجه مختل شدن کار کميته قانون اساسی دقيقا همان چيزی است که مردان مسلح ناشناس می خواهند.

در همين حال برخی از زنان عراقی از اين احتمال که قانون اساسی جديد حقوق آنان را محدود خواهد کرد ابراز نگرانی می کنند.

در حال حاضر يک چهارم کرسی های مجلس عراق به زنان اختصاص داده شده است. ولی طبق يکی از متن های پيش نويس قانون اساسی که درحال حاضر در دسترس است، اين سهميه به تدريج کاهش يافته و نهايتا منتفی خواهد شد و مجددا دادگاه های جداگانه برای مسلمانان سنی و شيعه و نيز مسيحيان تشکيل می شود که به امور مربوط به احوال شخصيه آنان رسيدگی خواهد کرد.

در دهه ۱۹۶۰ و نيز در دوره حکومت صدام حسين، قوانين نسبتا ليبرال و غيرمذهبی عراق به نفع زنان تمام شده بود ولی اکنون برخی از اعضای احزاب شيعه مذهب اين کشور که اخيرا صاحب قدرت شده اند، می خواهند اين امتيازات زنان حذف گردد.

 
 
66عراق
درخواست شفافيت حقوق زنان در قانون اساسی عراق
 
 
66يک روز در عراق
عراقی ها از اميدها و ترسهای زندگی روزمره سخن می گويند
 
 
66تحليل
آيا مبارزه با شورشيان عراق شکست خورده است؟
 
 
66سرکرده شورشيان
ارزيابی تاثير مجروح شدن يا مرگ احتمالی ابومصعب الزرقاوی
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران