BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 12:49 گرينويچ - سه شنبه 30 اوت 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
تلاش آمريکا برای قبولاندن قانون اساسی عراق به مردم اين کشور
 

 
 
اعضای کميته تهيه قانون اساسی عراق
اعضای کميته تهيه قانون اساسی عراق اين سند را به پارلمان ارائه کرده اند
جامعه عرب های سنی مذهب عراقی همچنان به مخالفت با پيش نويس تهيه شده قانون اساسی عراق ادامه می دهند.

اين پيش نويس با وجود مخالفت سياستمداران سنی عراق به پارلمان عراق ارائه شده و اکنون بايد در نيمه ماه اکتبر در يک رفراندم تاييد شود.

در همين حال مقامات آمريکا در تلاش برای جلب نظر مساعد عراقی ها به پيش نويس قانون اساسی عراق، ماهيت دموکراتيک اين پيش نويس را ستوده و سعی می کنند اختلاف نظرها و مجادله هايی را که تهيه اين سند موجب آن شده کم اهميت جلوه دهند.

ولی برای دولت آمريکا که همواره سعی کرده است به پيشرفت های ملموس در عراق استناد کند رد اين سند توسط عرب های سنی يک شکست جدی محسوب می شود.

عدم توافق بر سرمتن قانون اساسی نشان دهنده بی اطمينانی از آينده سياسی عراق است و همين بی اطمينانی، خروج بخش قابل توجهی از نيروهای آمريکايی از عراق در سال آينده را زير سئوال می برد.

عرب های سنی اکنون دست بکار شده اند. آنها به وضوح می خواهند در رفراندم ماه اکتبر شرکت کنند حتی اگر اين تصميم با تهديد به مرگ از جانب اسلام گرايان افراطی همراه باشد.

البته آنها تنها گروهی نيستند که به پيش نويس قانون اساسی ايراد می گيرند. غير مذهبی ها فکر می کنند که قانون اساسی جديد می تواند موجب "اسلاميزه شدن" تدريجی کشور شود. روندی که به عقيده آنها هم اکنون شروع شده است.

و برخی از شيعه ها، بخصوص طرفداران مقتدی صدر يک روحانی جوان مبارز، در اين نگرانی که فدراليسم می تواند به چند پارچه شدن کشور بيانجامد با عرب های سنی هم عقيده اند.

البته نمی توان اينطور نتيجه گيری کرد که از هم اکنون سرنوشت قانون اساسی مورد بحث قابل پيش بينی است. ولی بايد گفت که اين نتيجه، صرف نظر از اين که چه باشد، نه تنها برای عراقی ها بلکه برای پيروزی يا شکست ماموريت آمريکا در عراق، حائز اهميت بسيار زيادی است.

 
 
66ديدگاه
قانون اساسی عراق؛ گرهی گشودنی يا ناگشودنی؟
 
 
66گزارش
پیش نويس قانون اساسی عراق و مشکلات حل نشده
 
 
66تحليل
نقش اسلام در قانون اساسی جديد عراق
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران