http://www.bbcpersian.com

10:05 گرينويچ - دوشنبه 01 اوت 2005

'متن قانون اساسی عراق به موقع تکميل می شود'

هيات تدوين قانون اساسی عراق اعلام داشته است که متن پيش نويس قانون را در مهلت مقرر تکميل خواهد کرد و همزمان، وزير دفاع آمريکا ارتباط عمليات تروريستی در غرب را با ادامه اشغال خاک عراق رد کرده است.

براساس جدول زمانی تعيين شده برای انتقال قدرت به دولت دايم عراق، قرار بوده هيات 71 نفره تدوين پيش نويس قانون اساسی متن پيشنهادی خود را تا پانزدهم ماه اوت متن قانون تکميل کرده و برای تصويب نمايندگان پارلمان و تاييد دولت انتقالی تسليم کند اما امکان تمديد اين مهلت نيز پيش بينی شده بود.

روز دوشنبه، 1 اوت که آخرين مهلت برای درخواست تمديد اين مهلت بود، همام حمودی، رييس هيات تدوين قانون اساسی، گفت که اعضای هيات در حال حاضر خواستار تمديد زمان ارايه اين سند به دولت نيستند.

وی گفت که هرگاه تا زمان مقرر هنوز مشکلاتی که در راه تکميل پيش نويس قانون اساسی وجود دارد مرتفع نشده باشد، مساله به پارلمان ارجاع خواهد شد.

قرار است پس از تدوين پيش نويس قانون اساسی، تصويب آن در پارلمان و تاييد دولت، متن آن در همه پرسی به آرای عمومی گذاشته شود و در صورت تصويب، راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و واگذاری قدرت از سوی دولت انتقالی به دولت جديد تا خاتمه سال جاری هموار سازد.
با تکميل پيش نويس قانون اساسی تا پانزدهم ماه اوت سال جاری و تصويب آن در همه پرسی شرايط برای برگزاری انتخابات پارلمانی و واگذاری قدرت به دولت منتخب تا اواخر سال فراهم خواهد شد

سياستمداران عراقی تحت فشار شديد ايالات متحده قرار داشته اند تا طبق اين برنامه زمانبندی شده عمل کنند.

با اينهمه، تدوين قانونی که خواست های تمامی گروه های قومی و مذهبی عمده در عراق را برآورده سازد آسان نبوده است و برخی از نمايندگان پارلمان از لزوم فرصت بيشتری برای دستيابی به توافق سخن گفته اند.

اکثريت جمعيت عراق را شيعيان تشکيل می دهند که انتظار می رود در نظام دموکراتيک در اين کشور بيشترين سهم از قدرت را به خود اختصاص دهند در حاليکه اقليت کرد عراق بر کسب خودگردانی برای مناطق کردنشين، که بخشی از منابع مهم نفتی عراق در آنها واقع است، اصرار دارد و اقليت اعراب سنی نيز، که در زمان رژيم صدام حسين قدرت سياسی را در دست داشتند، مايل نيستند در آينده تحت سيطره شيعيان و کردها قرار گيرند و خواستار تضمين های لازم برای جلوگيری از بروز چنين وضعيتی بوده اند.

ارتباط بمب گذاری و عراق؟

پس از انتقال قدرت به دولت جديد عراق، اين کشور می تواند از ائتلاف به رهبری آمريکا بخواهد نيروهای خود را از عراق خارج کند اما با توجه به ناتوانی نيروهای عراقی در حفظ امنيت، بعيد به نظر می رسد که چنين درخواستی در آينده نزديک مطرح شود.

در پی بمب گذاری های اخير لندن، برخی منتقدان حضور نظامی خارجی در عراق اشغال خاک اين کشور را انگيزه عمليات تروريستی در غرب و همچنين در داخل خاک عراق توصيف کردند.

در مقابل، دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، اين ادعا را رد کرده و گفته است که خروج نيروهای آمريکايی از عراق و افغانستان در عزم گروه های خرابکار برای انجام عملياتی مانند بمب گذاری های لندن تاثيری ندارد.
رامسفلد (چپ) با جلال طالبانی رييس جمهوری عراق
رامسفلد ارتباط حضور آمريکا در عراق با حملات بنيادگرايان را رد کرده است

آقای رامسفلد در مقاله ای که در شماره روز دوشنبه، 1 اوت، روزنامه فايننشال تايمز چاپ لندن منتشر کرده گفته است که "افراطيون" دست کم بيست سال قبل از ورود نيروهای آمريکايی به افغانستان و عراق هم به حمله و کشتن مردم در نقاط مختلف جهان مشغول بودند.

وی گفته است که برخی باور دارند که گردن نهادن به خواست تندروها از جمله عقب نشينی از افغانستان و عراق باعث از ميان رفتن نا خرسندی آنان و جلوگيری از خشونت های آتی می شود.

وزير دفاع آمريکا يادآور شده است که در زمان حملات انتحاری يازدهم سپتامبر سال 2001 در آمريکا، افغانستان تحت حکومت بنيادگرای طالبان قرار داشت و صدام حسين بر عراق حکومت می کرد.

آقای رامسفلد گفته است که سازمان دهندگان حملات تروريستی از هر بهانه ای برای توجيه اقدامات خود استفاده می کنند و افزوده "آنان در صدد نابودی چيزهايی هستند که حتی با گذشت هزار سال هم خود قادر به ساختن آنها نمی بودند و مردمی را می کشند که قادر نيستند آنان را به پذيرش عقايد خود قانع کنند."

ماه گذشته، موسسه سلطنتی امور بين المللی در بريتانيا در گزارشی گفت که حمله نظامی به عراق در سال 2003 به شبکه القاعده فرصت مناسبتری برای جلب کمک مالی و افراد داوطلب داده است و افزود که بريتانيا نيز به دليل حمايت از سياست ايالات متحده به يک هدف مورد نظر گروه های خرابکار مبدل شده است.