BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 04:52 گرينويچ - دوشنبه 31 اکتبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
پرونده بشقاب پرنده ها گشوده می شود
 

 
 
راه شيری بر فراز قله پاينوس در جنوب کاليفرنيا
بسياری از مردم فکر می کنند در سيارات ديگر موجوداتی زندگی می کنند
وزارت دفاع بريتانيا بخشی از پرونده های در اختيار خود را در باره گزارش های دهه 70 از مشاهده بشقاب پرنده ها منتشر کرده است.

اين گزارش ها به مشاهده بشقاب پرنده ها و ديگر اشيای نورانی پرنده و ناشناس در بريتانيا و اطراف آن مربوط می شود.

اوراق مربوط به گزارش اين مشاهدات - که در آرشيو ملی نگهداری خواهد شد- نشان می دهد که وزارت دفاع معمولا زحمت دنبال کردن اين گزارش ها را به خود نمی داده است.

توجه دولت تنها زمانی به يک گزارش جلب می شد که پای يک تهديد زمينی به ميان می آمد.

سی سال پيش مردم بريتانيا هر ماه بيش از 40 مورد مشاهده بشقاب پرنده ( UFO) يا اشياء نورانی ديگر را گزارش می کردند.

اين روزها تعداد مشاهدات يا دست کم گزارشها کمتر نشده است و هنوز چيزی نزديک به 50 مورد هر ماهه در اين زمينه گزارش می شود.

وزارت دفاع جزئيات گزارش های جاری را افشا نکرده است اما پرونده های مربوط به دهه 70 موارد متعددی را در بر می گيرد: بشقاب های نقره ای رنگ پرنده، يا سفينه های سيگار مانند گاهی با گنبد و گاهی با پنجره های گرد کوچک. اشياء پرنده ای که گاه در ميانه آسمان معطل بودند و گاه بسرعتی باور نکردنی مثل تيری از يک سو به سوی ديگر می رفتند.

متخصصان وزارت دفاع می گويند در بيشتر موارد اين اشياء نورانی يا بالن های هواشناسی بوده اند يا خرده ريزهای فضايی، حتی ابر و يا هواپيماهايی که از يک زاويه غيرمتعارف ديده می شدند.

ولی همه اين مشاهدات به آسانی توضيح پذير نيستند.

از بين همه مشاهدات آن روزها که مشاهدات خلبانان خطوط مسافربری و يا ماموران تجزيه و تحليل رادار را هم در بر می گيرد يک مورد بسيار قابل توجه است.

اين مورد به مشاهدات پنج تن از خدمه بمب افکن ولکان از نيروی هوايی بريتانيا در می 1977 بر می گردد که بر فراز ساحل شرقی انگلستان در پرواز بودند.

آنها روشنايی نارنجی رنگی را در آسمان شب ديده اند که با وجود نور پر قدرت خود ناگهان خاموش می شود. در رادار آنها شکل ناآشنايی پيدا می شود و شیئی از کنار هواپيمای آنها به بالا صعود می کند.

به گفته آنها هيچ هواپيمای ديگر شناخته شده ای در کنار آنها پرواز نمی کرده است و ولکان در حال پرواز با سرعتی نزديک به سرعت صوت بوده است.

 
 
سايت های مرتبط
بی بی سی مسئول محتوای سايت های ديگر نيست
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران