BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 18:26 گرينويچ - دوشنبه 12 دسامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
' خطر' موجب نوميدی عراقی ها نشده است
 
شيعيان عراقی
بسياری از شيعيان عراقی فکر می کنند اکنون زندگی بهتری دارند
جان سيمپسون سردبير امور جهانی بی بی سی تازه ترين نظرسنجی درباره وضعيت مردم عراق را با نظرخواهی مشابهی در ماه مارس سال گذشته مقايسه کرده و به اين نتيجه می رسد که از آن زمان تاکنون وضعيت بغداد به مراتب بدتر شده است.

او می گويد که اکنون آدم ربايی در اين شهر بصورت امری عادی درآمده و گروه هايی هستند که به راه افتاده و مردم را صرفا بخاطر سنی يا شيعه بودن می کشند و به همين دليل است که مردم در نظرسنجی اخير برقراری امنيت را بزرگترين خواست خود خوانده اند.

جان سيمپسون خاطر نشان می سازد که البته کردهای شمال عراق و تاحدودی شيعيان، که با وجود بمب گذاريها عليه آنان، تقريبا اداره کشور را در دست دارند، از وضعيت کنونی راضی هستند ولی تا هنگامی که عراقی های سنی ناراضی و عصبانی باشند و از قدرت کنار گذاشته شده باشند صلح در عراق برقرار نخواهد شد.

جان سيمپسون، می گويد که بيشتر ۷۱ درصدی که گفته اند زندگی شان خوب است کرد و شيعه هستند و بخش قابل توجهی از ناراضيان ۲۹ درصدی را مسلمانان سنی تشکيل می دهد. نسبتی که کم و بيش در نظر سنجی سال گذشته بی بی سی نيز ديده می شد و به عبارت ديگر تقسيم جامعه عراق بين برنده ها و بازنده ها همچنان ادامه دارد.

زندگی در بغداد با تنش همراه است

اما شکايت مردم از کمبود آب و برق زياد است و عراقی ها که همواره تصور می کردند آمريکا قادر به هرکاری است اکنون می گويند اين کشور حتی نمی تواند آب و برق آنان را تامين کند.

از طرف ديگر هيچ تضمينی هم برای برگزاری يک انتخابات آزاد وجود ندارد و حملات ساختگی برای تقويت موقعيت برخی از کانديداهای انتخابی صورت می گيرد.

نظر جان سيمپسون اين است که نظرسنجی بی بی سی يک تصوير کلی از عراق امروزی بدست می دهد.

کشوری که مردم آن غالبا بنظر ميرسد که در آستانه يک جنگ داخلی قرار دارند ولی در عين حال در محدوده ای که زندگی می کنند تاحد بسيار زيادی احساس امنيت می کنند.

نکته ديگر که تقريبا همه با آن موافقند اين است که زندگی در عراق امروزی در مقايسه با زمانی که نظرسنجی سابق بی بی سی انجام می گرفت به مراتب خطرناک تر است.

 
 
66نظر سنجی
'عراقيها بطور کل به آينده خود اميدوار هستند'
 
 
66نظرسنجی بی بی سی
'بيشتر عراقی ها راضی و خوش بین اند'
 
 
مطالب مرتبط
حمله شورشيان عراقی در شهر رمادی
01 دسامبر، 2005 | صفحه نخست
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران