http://www.bbcpersian.com

20:40 گرينويچ - پنج شنبه 01 دسامبر 2005

منع ورود اعراب به عراق در آستانه انتخابات

دولت عراق تصميم گرفته است در آستانه انتخابات پارلمانی آتی ورود اعراب غير عراقی به خاک اين کشور را ممنوع کند.

يک مقام وزارت کشور عراق اعلام کرد که اين اقدام بخشی از تدابير امنيتی است که دولت برای برگزاری هر چه امن تر انتخابات اتخاذ کرده است. مقامات آمريکايی و عراقی احتمال می دهند حملات شورشيان در خلال رای گيری تشديد شود.

گفته می شود اين تصميم سه روز پيش اتخاذ شده و ظاهرا حتی مشمول کسانی می شود که برای ورود به عراق ويزای قانونی دارند.

تاريخی برای لغو اين محدوديت تعيين نشده است.

امروز در فرودگاه امان، پايتخت اردن، چندين عرب غير عراقی از سوار شدن در يک هواپيمای خطوط هوايی اردن به مقصد بغداد منع شدند.

مقامات عراقی هنوز اعلام نکرده اند برای ساير خارجيان تصميمی گرفته اند يا خير. دولت آمريکا و عراق همواره گفته اند جنگجويان عرب به شورش داخلی اين کشور دامن می زنند. آنها فردی به نام ابومصعب زرقاوی را به عنوان سرکرده القاعده در عراق معرفی کرده اند.

آمريکا اميدوار است با برگزاری انتخابات پارلمانی در اواسط دسامبر، سنی های بيشتری وارد روند سياسی عراق شوند و در نتيجه شورشيان حمايت مردمی خود را از دست بدهند.

اعراب سنی که تنها در چهار استان از ۱۸ استان عراق اکثريت را دارند، انتخابات ژانويه را تحريم کردند ولی در رای گيری ماه گذشته بر سر قانون اساسی جديد حضور پررنگتری داشتند.