BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 00:54 گرينويچ - سه شنبه 14 مارس 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
تشنج به دليل خاکسپاری شهدای گمنام در دانشگاه شريف
 
تجمع دانشجويان مخالف تدفين شهدا
مخالفان خاکسپاری سه شهيد گمنام می گفتند که اين اقدام، زمينه "سؤاستفاده سياسی از شهدا" را فراهم می کند، "حرمت شهادت" را می شکند و راه "گروه فشار" برای حضور در دانشگاه را هموار می سازد
مراسم خاکسپاری سه شهيد گمنام در محوطه دانشگاه صنعتی شريف تهران، روز دوشنبه با برخورد ميان موافقان و مخالفان به خشونت کشيده شده است.

گزارش می شود که سعيد سهراب پور، رئيس اين دانشگاه هم در جريان تشنجها و برخوردهای دانشجويان مضروب شده و به بيمارستان مهراد تهران منتقل شده است.

خاکسپاری شهدای گمنام، يک روز پس از آن انجام شد که گروهی از مخالفان اين اقدام، تجمعی اعتراض آميز در مقابل دفتر رئيس دانشگاه برپا کردند که ظاهرا پس از آنکه مديريت دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف اعلام کرد اين موضوع به تعويق می افتد و در آستانه سال نوی خورشيدی اجرا نخواهد شد، پايان گرفت.

اما برگزاری اين مراسم پس از نماز ظهر روز دوشنبه به خشونتهايی انجاميد که گفته می شود نخستين تشنج عمده در اين دانشگاه پس از درگيری در تجمع دانشجويان در پاييز سال 1381 در اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و روشنفکر معترض ايرانی، بوده است و به نظر می رسد مهمترين درگيری آشکار و گسترده در جريان خاکسپاری کشته شدگان جنگ هشت ساله ايران و عراق باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، روز يکشنبه نيز سه شهيد گمنام در دانشگاه شهيد رجايی به خاک سپرده شدند که اعتراض دو تشکل دانشجويی را به دنبال داشت.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيد رجايی و انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده ادبيات دانشگاه علامه، با صدور بيانيه های جداگانه ای از آنچه "سوء استفاده سياسی از شهدا" خواندند، انتقاد کردند.

"شکسته شدن حرمت"

مخالفان خاکسپاری شهدا در دانشگاه صنعتی شريف عقيده داشتند که اين اقدام بر خلاف خواست دانشجويان صورت می گيرد و خواستار نظرسنجی از همه دانشجويان بودند اما موافقان می گويند که اگر نظرسنجی عمومی صورت می گرفت، اکثريت دانشجويان به اين اقدام رای موافق می دادند.

 پيام ما به نيروهای متدينی که از اين حادثه احساساتشان جريحه دار شده، اين است که هيچ عکس العملی فيزيکی نسبت به اين مسئله نشان ندهند و مطمئن باشند که مسئولان برخورد لازم و قانونی را انجام می دهند
 
محمد مهدی زاهدی، وزير علوم

به نوشته سايت خبری سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)، نظرسنجی انجمن اسلامی از دانشجويان نشان می داد که بيش از هشتاد درصد پاسخگويان با اين طرح مخالف بوده اند. بيشتر از 1200 دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف در نظرسنجی شرکت کرده بودند.

مخالفان می گفتند که اين خاکسپاری، زمينه "سؤاستفاده سياسی از شهدا" را فراهم می کند، "حرمت شهادت" را می شکند و راه "گروه فشار" برای حضور در دانشگاه را هموار می سازد.

آنها ظاهرا نگران هستند که خاکسپاری شهدای گمنام، با دامن زدن به فعاليتها و تبليغات نمادين بنيادگرايان، محدوديتهای بيشتری را به فضای دانشگاه که پس از تشکيل دولت محمود احمدی نژاد، "بسته تر" شده است، تحميل کند.

با وجود مخالفتها، طرح تدفين شهدای گمنام در مسجد دانشگاه صنعتی شريف در شورای فرهنگی شش نفره اين دانشگاه به تصويب رسيد و تنها نماينده انجمن اسلامی دانشجويان به اين طرح رای منفی داد. اما اعضای انجمن اسلامی می گويند که بحث درباره اين طرح در دستور جلسه شورا پيشبينی نشده و به طور ناگهانی و بدون هماهنگی قبلی مطرح شده و به تصويب رسيده بود.

به گفته اعضای اين انجمن، قرار بود که شورای فرهنگی دانشگاه در جلسه ديگری درباره جزييات اين طرح بحث کند اما چنين جلسه ای هرگز تشکيل نشد.

سعيد سهراب پور، رئيس دانشگاه صنعتی شريف، بعدتر به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت که مسجد دانشگاه صنعتی شريف، برخلاف مساجد اغلب دانشگاهها خارج از محوطه اصلی و در کنار دانشگاه قرار گرفته است. او گفت به همين دليل و به دليل "اصرار برخی تشکلهای اسلامی، علی الخصوص، فرزندان شهدا" شورای فرهنگی دانشگاه مجوز تدفين پيکر شهدا را صادر کرد.

مقبره "پشت درهای بسته"

نادر دواری، مدير دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف به خبرگزاری ايسنا گفت که رئيس دانشگاه هرچند با اين طرح موافق بوده اما پس از تجمع اعتراض آميز روز يکشنبه دانشجويان، اعلام کرده بود که خاکسپاری شهدای گمنام فعلا انجام نمی شود و به تعويق می افتد اما مسئولان دانشگاه، صبح روز دوشنبه با اقداماتی روبرو شده اند که برای آماده سازی شرايط و عملی شدن اين طرح انجام می شد.

او احتمال داد که بسيج دانشجويی متولی اصلی اجرای اين برنامه باشد اما گفت که اطلاعات دقيق و بيشتری در اين زمينه ندارد و صرفا بر اساس مشاهدات خود نظر می دهد.

بر اساس برخی گزارشها، درهای مسجد دانشگاه صنعتی شريف از بامداد روز دوشنبه به روی دانشجويان بسته شد و در يکی از رواقهای مسجد، قبرهايی برای تدفين پيکر شهدای گمنام کنده شد.

دانشجويان مخالف، اندکی پيش از ظهر تجمعی را آغاز کردند و با حرکت به سوی مسجد دانشگاه به آماده سازی مراسم خاکسپاری اعتراض کردند.

با باز شدن درهای مسجد دانشگاه به هنگام اذان ظهر، گروهی از دانشجويان که گفته می شود حدود دويست نفر بودند محلی را که برای تدفين آماده شده بود اشغال کردند و دور آن زنجيره انسانی تشکيل دادند تا مانع انتقال پيکر سه شهيد گمنام شوند.

دانشجويان مخالف اعلاميه ها و پلاکاردهايی بر دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: اين تدفين شهدا نيست، تدفين شهادت است و به آنچه بهره گيری سياسی از اين مراسم خواندند، معترض بودند.

همچنين شمار بيشتری از دانشجويان که عده آنها بين ششصد تا دو هزار نفر گزارش می شود در صحن و داخل مسجد گرد آمدند که سپس استادان و کارمندان دانشگاه به آنها اضافه شدند .

از گفتگو تا درگيری

نمايندگان انجمن اسلامی دانشجويان و بسيج دانشجويی، دو تشکل عمده مخالفان و موافقان با حضور در مسجد دانشگاه از ديدگاههای خود دفاع کردند اما نماينده يک هيئت مذهبی که گفته می شود ابتدا از مخالفان خاکسپاری شهدا بود، اعلام کرد با توجه به آنکه تشييع پيکر سه شهيد به سوی مسجد دانشگاه در حال انجام است، مخالفت را کنار می گذارد و خواست تا "با تمام انرژی و با افتخار" از پيکر شهيدان استقبال شود.

گفتگو ميان دو گروه موافق و مخالف تا حدود ساعت سه بعدازظهر ادامه داشت تا آنکه سعيد حداديان، از مداحان مشهور برنامه های مذهبی بنيادگرايان که به دعوت بسيج دانشجويی برای نوحه خوانی در مراسم حضور داشت، پشت تريبون رفت و مخالفت با دفن شهدای گمنام را با مخالفت با دفن امام دوم شيعيان در جوار مزار پيامبر اسلام مقايسه کرد.

همزمان با نوحه خوانی او و شعارهای مذهبی موافقان مراسم خاکسپاری، افراد سياهپوشی که تابوتهای شهدای گمنام را بر دست داشتند، از يکی از درهای مسجد که به بيرون از دانشگاه و خيابان آزادی باز می شود، وارد صحن شدند.

دانشجويان می گويند که تشييع کنندگان سياهپوش با نزديک شدن به رواق مقبره ها، با دانشجويانی که مقابل رواق زنجيره انسانی ساخته بودند و قصد داشتند مانع انتقال پيکر سه شهيد شوند، درگير شدند و در جريان اين درگيری، گروهی از دانشجويان مضروب شدند.

همچنين گفته می شود که نارنجکهای دست ساز و بطری های آب به سوی تشييع کنندگان و تابوتهايی که بر دست گرفته بودند پرتاب شده است.

بر اساس گزارشها، سرانجام تشييع کنندگان موفق شدند با حرکت به سوی رواق، در مدت کوتاهی محلی را که برای تدفين شهدا آماده شده بود به تصرف خود درآورند و با پخش نوار صدای صادق آهنگران و مراسم سوگ و دعا به تدفين شهدای گمنام پرداختند.

گفته می شود که اين افراد از دانشجويان دانشگاه نبوده اند. همچنين گزارشها حاکی از آن است که نگهبانان دانشگاه صنعتی شريف، روز دوشنبه از ورود کسانی که کارت دانشجويی همراه نداشتند اما کارت عضويت در نيروی مقاومت بسيج را ارائه می دادند، خودداری نمی کردند.

به گزارش سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم) يکی از مشاوران ارشد رئيس جمهور ايران هم در مراسم خاکسپاری حضور داشت.

اين سازمان همچنين از "شليک چند گاز اشک آور" و "حضور نيروهای لباس شخصی" در دانشگاه خبر داد و فضای اين دانشگاه را که از معتبرترين مراکز آموزش عالی ايران در رشته های فنی و مهندسی است، "فوق العاده ملتهب" توصيف کرد.

گفته می شود که درگيری شديد بوده و بروز خشونت و توسل به زور در جريان تدفين شهدای گمنام، علاوه بر مخالفان، برخی از موافقان اين اقدام را نيز متاثر کرده است.

اعتراض به رئيس دانشگاه

دانشجويان معترض، پس از آنکه نتوانستند از خاکسپاری شهيدان گمنام جلوگيری کنند برای ابراز اعتراض خود، مقابل دفتر رئيس دانشگاه تجمع کردند و به سر دادن شعار در اعتراض به "شکسته شدن حرمت دانشگاه" پرداختند.

سعيد سهراب پور، رئيس دانشگاه ظاهرا پس از آنکه به دليل حضور پرشمار دانشجويان نتوانست به دفتر کار خود برود تا با معترضان گفتگو کند، به سوی خودرويش رفت تا دانشگاه را ترک کند.

اما گروهی از معترضان به سوی دکتر سهراب پور هجوم بردند و او را پيش از آنکه به خودرويش برسد، احاطه کردند. بر اساس گزارشها، رئيس دانشگاه پس از آنکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت به ساختمان امور اداری و سپس بيمارستان مهراد منتقل شده است.

همچنين گزارش می شود شيشه های خودروی دکتر سهراب پور، تعدادی از شيشه های ساختمانهای دانشگاه و بخشی از نرده حفاظ محوطه آن در جريان اعتراض و درگيری شکسته شده است.

محمد مهدی زاهدی، وزير علوم، تحقيقات و فناوری ايران در جريان عيادت از رئيس دانشگاه صنعتی شريف گفت که "حرمت شکنی استاد و دانشجو" را نمی پذيرد اما از "نيروهای متدينی که از اين حادثه احساساتشان جريحه دار شده" خواست که "هيچ عکس العملی فيزيکی" نشان ندهند و "مطمئن باشند که مسئولان برخورد لازم و قانونی را انجام می دهند."

سعيد سهراب پور نيز در بيمارستان مهراد به خبرنگار خبرگزاری ايسنا گفت "حمله و توهينی" که از سوی دانشجويان معترض عليه او صورت گرفته، "در تاريخ دانشگاه بی سابقه بوده است". او افزود که تعداد قابل توجهی از "عاملان بروز درگيری" از بيرون دانشگاه بوده اند.

بر اساس برخی گزارشها، دانشجويان معترض خواستار استعفای دبير شورای فرهنگی دانشگاه (که برای نخستين بار موضوع تدفين شهدا را تصويب کرده بود)، تغيير نام مسجد دانشگاه به گونه ای که ديگر منتسب به دانشگاه صنعتی شريف نباشد و انحلال بسيج دانشجويی شده اند.

علاوه بر برخی از رسانه های خبری ايران که گزارشهای تشنج در دانشگاه صنعتی شريف را پوشش داده اند، دانشجويان موافق و مخالف در سايتهای شخصی و وبلاگهای خود نيز درباره تنشهای روز دوشنبه اين دانشگاه نوشته اند.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران