http://www.bbcpersian.com

روزنامه های تهران: 14 مهر

ياس نو خبر داده است که نمايندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی با گلايه از روند پی گيری بحران در روابط ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته اند که موضوع پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را با حساسيت ويژه ای تعقيب خواهند کرد.

آقای جلالی زاده نماينده سنندج به آفتاب يزد گفته است که تصميم نهايی درباره امضای پروتکل الحاقی را بايد مجلس بگيرد و محسن آرمين نماينده تهران به نوشته انتخاب تأکيد کرده است که تصميمگيری درباره موضوع مهمی مانند پروتکل الحاقی و فعاليتهای هسته ای کشور در جمعی چند نفره معنا ندارد و در نهايت، مجلس بايد در اين باره تصميمگيری کند.

به نوشته انتخاب نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در حالی از روند مذاکره با فرستادگان آن آژانس اظهار شادمانی کرده که گفته مهلتی که شورای حکام آژانس برای ايران تعيين کرده است اهميتی ندارد.

شرق در گزارشی درباره روابط تاريک شده ايران و اروپا خبر داده است که به طور قطع سفر رييس جمهوری به بلژيک لغو شده است.

به نوشته شرق نتيجه فشارهايی که در چند ماه اخير بر سياست خارجی ايران وارد می آيد، عقب افتادن مذاکرات ايران و اروپا بوده است و سفر بلژيک برای رئيس جمهور ايران در تشريح فعاليتهای هسته ای ايران و تقويت مناسبات مفيد می بود.

شرق نوشته سفير بلژيک که مأموريتش در ايران پايان گرفت دو روز پيش از زبان رييس جمهور شنيد نگرانی مردم و كشورهای جهان ازگسترش سلاحهای كشتار جمعی بحق است و ايران به دنيا و آژانس بين المللی انرژی اتمی اطمينان می دهد كه به دنبال توليد تسليحات هسته ای مخرب نيست.

ياس نو در مقاله ای به بررسی خبر دستگيری عوامل تيراندازی به سفارت بريتانيا در تهران پرداخته و يادآوری کرده است که با اطلاعيه وزارت اطلاعات، خبررسانی وزارت خارجه که دومين تيراندازی را تکذيب کرده بود و تفسير روزنامه های محافظه کار، غلط و متناقص از کار در آمد.

کيهان وجمهوری اسلامی همزمان با تيراندازيهای سه باره به سفارت بريتانيا در تهران در گزارشهای تحليلی خود نوشته بودند که به احتمال، سفارت بريتانيا خود در اين تيراندازيها دست داشته است و برای ادعای خود هر کدام دلايلی هم ذکر کرده بودند.

امير سيدين نويسنده مقاله ياس نو در پايان يادداشت "هزينه های يک تناقص" اظهارنظر کرده که واکنشهای متناقص به خبر تيراندازی به سفارت بريتانيا در زمانی که برخی کشورها مواضع رسمی کشور را در مسائل امنيتی، بی دقت معرفی می کنند، به نفع هيچ کس نيست.

ايران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی در صدر اخبار خود از حمله نظامی اسرائيل به سوريه خبر داده و از زبان وزيرخارجه آن کشور نوشته خويشتنداری به خرج داده ايم.

انتخاب با عنوان "بحران تازه ای از راه رسيد" گزارشهای مربوط به حمله هوايی ارتش اسرائيل به خاک سوريه را به عنوان مهمترين خبر خود منعکس کرده است.

ياس نو در عنوان اصلی خود خبر داده که هيأت نظارت بر قانون اساسی خواستار پی گيری فعاليت دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی و آنچه رفتار غيرقانونی آنان با زندانيان خوانده شده است.

اشاره اين هيأت که به دستور رييس جمهور برپا شده به کار گروههايی است که به ادعای اصلاح طلبان به موازات وزارت اطلاعات شکل گرفته و دستگيريها و احضارها و اعتراف بگيريهای اخير کار آنهاست.

نمايندگان اصلاح طلب که از مدتها قبل درباره گروههای موازی اطلاعاتی هشدار می دهند در ماههای اخير به دليل ماجرای مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی تبعه کانادا بر اثر ايراد ضرب در زندان و منتشر شدن اخباری درباره وضعيت زندانيان سياسی، کميسيونی برای تحقيق درباره گروههای موازی تشکيل داده اند.

به نوشته روزنامه ايران گزارشی که در کميسيونهای مجلس خوانده شده نشان می دهد که گروهی از دهه اول انقلاب مايل بودند چنين دستگاههايی خارج از نظارت دولت برپا دارند که آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی مانع از شکلگيری آن شد.

اعتماد خبر داده که رجبعلی مزروعی، سخنگوی‌ فراكسيون‌ مشاركت‌ در مجلس از هيأت‌ رييسه‌ مجلس‌ خواست‌ هيأتی‌ را مسئول‌ ديدار با زندانيان‌ سياسی‌ كند و به‌ مجلس‌ گزارش‌ دهد وگرنه اکثريت مجلس در 48 ساعت‌ آينده‌ دست‌ به‌ اقدامات‌ ديگری‌ خواهد زد.

رجبعلی مزروعی در اين تهديد که پيش از آزاد شدن محسن سازگارا و احمد زيد آبادی از زندان بيان شده، به نوشته اعتماد گفته است فكر می ‌كنم‌ همه‌ ما شرايط‌ حساس‌ و خطيری‌ را كه‌ كشور با آن‌ مواجه‌ است‌، می ‌دانيم‌ و بر اين‌ باورم‌ كه‌ هيچكس در هيچ مقام‌ و مسئوليتی حق ندارد با اشتباه خود‌، منافع‌ كلان‌ نظام‌ را به‌ خطر اندازد.

به نوشته شرق حميدرضا ترقی، عضو بلندپايه جمعيت موتلفه اسلامی به مخالفت با اعتراضهايی برآمده که نسبت به وضعيت زندانيان ابراز می شود و گفته است: "ما مسائل مهمتری داريم و وقت نداريم به مسأله محسن سازگارا برسيم".

به نوشته شرق حميدرضا ترقی از اينکه مطبوعات نسبت به وضعيت زندانيان متخلف حساسيت به خرج می دهند انتقاد کرده و در پاسخ نگرانی رييس جمهور و رييس مجلس و مقامات کشور گفته است مسئولان نبايد وقت خود را صرف اين مسائل کنند.

همزمان با اخبار و گزارشهايی که از وضعيت زندانيان سياسی ايران منتشر شده و نهادهای بين المللی را به واکنش اعتراض آميز واداشته است، به نوشته ياس نو رييس قوه قضاييه گفته است زندانی کردن به شيوه کنونی بيشترين ظلم به خانواده متهمان است.

روزنامه جمهوری اسلامی در مخالفت با خبرهايی که درباره زندانيان سياسی منتشر می شود کشورهای اروپايی را متهم کرده که به قصد دشمنی با اسلام اين خبرها را منعکس می کنند.

سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نامزدی هاشم آغاجری، روشنفکر زندانی ايرانی برای دريافت جايزه نوبل صلح و اکبر گنجی برای دريافت جايزه صلح ساخارف را از جمله همان دخالتها دانسته و نوشته است اصلاح طلبان به آنچه رسواترين بازيهای بازيگران باشگاه قدرت شيطانی غرب يعني جايزه های سياسی خوانده است دل خوش كرده اند که بسيار شرم آور است.

مصطفى تاجزاده، معاون سابق وزارت کشور در مقاله ای با عنوان "دو اتوبوس" که شرق چاپ کرده به ماجرای اتوبوس حامل نويسندگان در سفر به ارمنستان اشاره کرده که دستگاه اطلاعاتی ايران متهم است که قصد داشته است آن را به ته دره اندازد و نوشته است در همان سال، اتوبوسی هم محمد خاتمی را به اطراف ميهن می برد که حامل پيامی بود در مخالف با تنگ نظران و انحصارطلبان.

به نوشته آقای تاجزاده، پيروزی محمد انتخابات در دوم خرداد 76 (23 مه 1997) ثابت كرد كه اكثريت قاطع مردم ايران اتوبوس دوم را می پسندند اما با اين حال، عده ای در جهان هنوز در توهم راه انداختن اتوبوس اولند و سعادت جامعه را مشروط به حذف فيزيكی مخالفان و حتی منتقدان می دانند

نويسنده مقاله «دو اتوبوس» تأکيد کرده كه «ايران شهر ما» امكان حركت مجدد اتوبوس مرگ را به كسی نخواهد داد و آينده اين موضوع را ثابت خواهد كرد.

الهه کولايی نماينده تهران در مقاله ای در آفتاب يزد نوشته تحليل نادرست مسئولان جمهوری اسلامی از شدت اسلامخواهی مردم ساکن در جمهوريهای شوروی سابق خسارتهای فراوانی بر منافع ايران در منطقه آسيای مرکزی وارد آورد.

اين نماينده اصلاح طلب تهران در مقاله اش در آفتاب يزد اظهار نظر کرده که در يک دهه ای که از استقلال جمهوريهای شمالی ايران می گذرد فرصتهای فراوانی از دست رفته است که شايد هنوز هم باقی باشد و بتوان با برنامه ريزی مناسب از به هدر رفتن آنها جلوگيری کرد.