09:30 گرينويچ - شنبه 18 اکتبر 2008 - 27 شنبه مهر 1387

آموزش و زندگي

"سلسله برنامه های تعليمی آموزش و زندگي متشکل از صدای آبادی، صدای شهر، صحت و زندگ اموزش و زندگي و حــــرفهای مردم ميباشد.

هدف اين سلسله برنامه شريک ساختن تجارب مفيد و عملی مردم غرض اگاهی انها در عرصه های مختلف زنده گی ميباشد. در اين برنامه ها کوشش ميگردد تا راه و طرق حل مشکلات مردم از طريق مثال های عملی دريافت و در اختيار شان گذاشته شود.

بـــــرنامه های اموزش و زندگي دربرگيرندهء مسايل صحی ، سياسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، مدنی و اگاهی از خطرات ماين ميباشد.

اين برنامه ها هفته وار به زبانها دری و پشتو از طريق راديوی بى بى سى برای افغانستان بنشر ميرسد و اکثريت شنونده های اين سلسله برنامه ها را، مردم مناطق دور افتاده روستا ها تشکيل ميدهد البته شنونده های برنامه های صدای شهر را بيشتر شهر نيشنان ولايات مختلف افغانستان در بردارد.

صدای آبادی

صدای ابادی يک برنامه تعليمی است که در سال ١٩٩٤ به کار و فعاليت خود اغاز نمود و هفته دو بار به نشر ميرسد.

هدف اساسی بوجود امدن اين برنامه تقويه نمودن پيام های درامه خانه نو و و زندگی نو که توسط تيم ارزيابی از محلات مختلف افغانستان جماوری ميگردد ميباشد.

ازينکه درامه خانه نو زنده گی نو نمی تواند با جزيات و مشخصات روی هر پيام يا موضوع بحث نمايد، بنآ در برنامه صدای ابادی تمام موضوعات با جزيات ان مورد بحث و بررسی قرار ميگرد.

صدای شهر

در شهرهای افغانستان چه ميگذرد ؟

مردمان شهرها با کدام مشکلات مواجه هستند و ازچه رنج ميبرند وچرا ؟

شهر نشينان چگونه ميتوانند زنده گی شانرا بهتر بسازند ؟

صدای شهربرنامه آموزشی است که پاسخگوی پرسشهای وابسته به زنده گی شهری است با وسعت وگسترش شهرها ، ضرورت ايجاد برنامه نو آموزشی که به شهرها رابطه بگيراحساس گرديد ومدت نه ماه از نشر اولين برنامه آن ميگذرد .

همچنان قندآغا وقنديگل ، جفت شهری اند که ضمن درامه با زبان طنز ماجرا ميآفرينند و مردم را از چگونگی زنده گی شهری با خبر ميسازند .

صدای شهر،هربار مهمانی جديدی را که با موضوع برنامه رابطه دارد و تجاربش رادررابطه به موضوع با شنونده ها شريک ميسازد ، باخود دارد.

برنامه صدای ابادی به ساير موضوعات مناسب و جالب مانند زراعت و مالداری، تبادل تجارب بين شهرها و دهات، راه حل برای منقشات محلی و محيطی ، جلوگيری از استفاده مواد مخدر، و اگاهی از خطرات ماين و مواد منفجرناشده نيز ميپردازد و با ارايه مثالهای عملی و تجارب مفيد مردم، مصاحبه های متخصصين و کارشناسان تهيه ميگردد تا باشد که زنده گی مردم اطراف را بهبود بخشد.

صحت و زندگى

نشر اين برنامه در سال ١٩٩٧م از بخش برنامه هاى تعليمى بی بی سى به زبان هاى درى و پشتو آغاز شد.

برنامه صحت و زندگى شامل موضوعات صحى است که به زبان ساده براى تمام مردم بۀ خصوص مردمان دهکده ها و قريه هاى دور افتادۀ افغانستان که از کلينک هاى صحى و شفاخانه ها به دور اند، نشر ميشود.

از خود مردم در رابطه به بيمارى هاى که در محل شان موجود است و از آن رنج ميبرند و در مورد تداوى هاى خانگى پرسيده ميشود و از طريق تجارب عملى خود مردم، آنها را کمک ميکند تا متوجه وقايه پيش از بيمار شدن باشند.

حرفهاى مردم

پارلمان يا شوراى ملى چه فعاليت هاى را انجام ميدهد؟

د موکراسى چسيت؟

کدام بازار را بازار آزاد ميگويند؟

حرفهاى مردم برناميست که همچو موضوعات و اصطلاحات سياسى، اقتصادى و اجتماعى را که مردم در زندگى روزانۀ شان به آنها مواجه ميشوند، به زبان ساده، واضيح و روشن ميکند.

و درين برنامه از مثال هاى عملى و ساده زندگى خود مردم استفاده ميشود.

همچنان اين برنامه مردم را از چگونگى پروسه بازسازى و روند سياسى آگاه ميسازد و درامۀ مامو و شامو هم بخش شنيدنى است که کرکتر مامو با ساده گى هايشان هميشه به مشکل مواجه ميشود و شامو که نسبتاً کرکتر فهميده تر است براى مشکل او راه حل مى يابد."

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.