09:28 گرينويچ - شنبه 18 اکتبر 2008 - 27 شنبه مهر 1387

درامۀ خانۀ نو، زندگى نو

درامۀ خانۀ نو، زندگى نو يک درامۀ تعليمى و تربيتى است که بنياد آن در نيمه اخير سال ١٩٩٣ گذاشته شده است اولين درامۀ از سلسله درامه هاى مذکور به تاريخ دوم اپريل ١٩٩٤ از طريق راديوى بى بى سى به نشر رسيد که تا امروز در هر هفتته سه روز به زبان هاى پشتو و درى پخش ميشود.

خانۀ نو، زندگى نو در حل مشکلات مختلف با اهالى قريه جات کمک نموده و روحيۀ اعتماد به نقش را در شنونده گان تقويت مينمايد.

اين درامه ها بيشتر از ١٢ سال براى شنونده گان خود در سخت ترين شرايط ، خوشى و لبخند را هديه کرده است هم چنان در سالهاى جنگ آرزوى صلح و کلتور و فرهنگ افغانى را زنده نگه داشته است.

درامۀ خانۀ نو، زندگى نو در غم ها و شادى هاى شنونده گان شريک بوده و با پيغام هاى و مشوره هاى مفيد همواره در زخهاى آنان مرهم گذاشته و آنرا وجيبه خود شمرده است که در زدودن غمها و مصايب با آنان کمک نمايد.

اميد است که درين سايت شما قصه هاى درامۀ خانۀ نو، زندگى نو را بخوانيد و از آن مستفيد شويد.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.