جام‌جهان ‌نما بازگشت

پخش برنامه راديویی جام جهان نما كه پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ايران دچار وقفه شده بود، از روز يكشنبه ۲۶ ژوئيه (چهارم مرداد) مجددا آغاز خواهد شد. جام جهان نما مطابق گذشته از ساعت ۱۶:۰۰ به وقت گرينويچ (۲۰:۳۰ به وقت تهران) آغاز مى شود، نيم ساعت ادامه خواهد داشت، و از ساعت ۱۶:۳۰ (۲۱:۰۰ به وقت تهران) تا ساعت ۱۷:۰۰ (۲۱:۳۰ به وقت تهران) مطالب آن تكرار مى شود. اين برنامه كه قدمت آن به پس از جنگ جهانى دوم باز مى گردد، حاوى مجموعه اى از تازه ترين اخبار و تحليل از موضوعات مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و ورزشى خواهد بود و بر روى امواج كوتاه ۵۸۷۵، ۶۰۹۰، ۶۱۹۵ و ۱۳۶۱۰ كيلوهرتز و موج متوسط ۱۴۱۳ كيلوهرتز پخش خواهد شد. چشم انداز بامدادى، ديگر برنامه راديویی بى‌بى‌سى كه هر روز صبح از ساعت ۰۲:۳۰ بامداد به وقت گرينويچ (۰۷:۰۰ صبح به وقت تهران) آغاز مى شود، مانند سابق ادامه خواهد داشت. مدت برنامه چشم انداز بامدادى دو ساعت است و مطالب پخش شده در طى ساعت اول اين برنامه، براى كسانى كه موفق به شنيدن آن نشده اند، از ساعت ۰۳:۳۰ بامداد به وقت گرينويچ (۰۸:۰۰ صبح به وقت تهران) تكرار مى شود.

مطالب مرتبط