میزگردهای رادیویی: سیاست و جهان در هفته ای که گذشت

Image caption سیاست، جهان در هفته ای که گذشت

میز گرد رادیویی: برنامه «سیاست»

در آخرین بخش از مجموعه مباحث مربوط به حقوق بشر، این برنامه به حقوق اقتصادی می پردازد و حقوق اقتصادی شهروندان در ایران و کم و کیف رعایت آن در ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

مهمانان این هفته عبارتند از:

- شاهین فاطمی، اقتصاد دان در پاریس

- حسین باقر زاده، کارشناس حقوق بشر در ایپسویچ انگلستان

برنامه سیاست پنج شنبه ها در برنامه جام جهان نمای رادیو فارسی بی بی سی پخش و جمعه ها تکرار می شود.

میزگرد رادیویی: برنامه «جهان در هفته ای که گذشت»

برنامه این هفته به کنفرانس امنیتی هسته ای واشنگتن می پردازد؛ نامه رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد به دبیرکل سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار می دهد؛ و به نگرانی ها در خصوص اخراج شدن ده ها هزار فلسطینی از خانه های خود در اراضی اشغال شده کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیل خواهد پرداخت.

مهمانان این هفته عبارتند از:

- رضا تقی زاده، محقق ایرانی در شهر گلاسگو اسکاتلند

- علی رضا نامور حقیقی، مدرس دپارتمان تاریخ دانشگاه تورنتو

برنامه جهان در هفته ای که گذشت پنج شنبه ها در برنامه چشم انداز بامدادی از رادیو فارسی بی بی سی پخش و جمعه ها تکرار می شود.