میزگرد رادیویی: «جهان در هفته ای که گذشت»

در برنامه این هفته اسماعیل مهاجر به اتفاق میهمانان خود به بررسی سه موضوع پرداختند.

- ادامه نشت نفت خام در خلیج مکزیک و بحران ناشی از آن

- اظهارات محمود احمدی نژاد پس از صدور قطعنامه تشدید تحریمها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مبنی بر ادامه پایبندی ایران به توافقنامه تهران میان ایران برزیل و ترکیه برای تبادل اورانیوم در خاک ترکیه

- ادامه بحران قرقیزستان

میهمانان برنامه جهان در هفته ای که گذشت عبارتند از:

- دکتر مهرداد خوانساری، دیپلمات سابق و پژوهشگر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن

- دکتر علیرضا حقیقی، مدرس دپارتمان تاریخ دانشگاه تورنتو در کانادا بودند.

جهان در هفته ای که گذشت را می توانید روزهای پنجشنبه هر هفته از برنامه بامدادی رادیو بی بی سی بشنوید. این برنامه روزهای جمعه نیز در نیمه دوم برنامه بامدادی تکرار می شود.