میزگرد رادیویی: «جهان در هفته ای که گذشت»

در برنامه این هفته به بحران اقتصادی اروپا می پردازیم.

تقریبا تمامی کشورهایی که از واحد پولی مشترک یورو استفاده می کنند مقررات مربوط به بدهی دولتی و کسری بودجه ها را نقض کرده اند و دیگر کشورهای اروپایی که واحد پول ملی خودشان را هم حفظ کرده اند وضع چندان بهتری ندارند.

میهمان های برنامه ما این هفته دکتر مهرداد خوانساری پژوهشگردر لندن و دکتر جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس هستند.

جهان در هفته ای که گذشت را می توانید روزهای پنجشنبه هر هفته از برنامه بامدادی رادیو بی بی سی بشنوید. این برنامه روزهای جمعه نیز در نیمه دوم برنامه بامدادی تکرار می شود.

مطالب مرتبط