تغییر زمان پخش برنامه های رادیو بی بی سی برای ایران

همزمان با تغییر ساعت در ایران، از ساعت تابستانی به زمستانی، زمان پخش برنامه های رادیو بی بی سی در ایران نیز عوض شده است.

از پایان روز سه شنبه۳۰ شهریور ۱۳۸۹،‌ برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰،‌ ساعت ها در ایران یک ساعت به عقب کشیده شده است.

بنابراین،‌ در فصل های پاییز و زمستان، برنامه چشم انداز بامدادی از ساعت شش صبح هر روز به مدت دو ساعت به وقت ایران پخش می شود.

برنامه جام جهان نما نیز هر شامگاه از ساعت ۱۹:۳۰ هر روز به مدت یک ساعت به وقت ایران پخش می شود.

برای گوش کردن به تازه ترین برنامه چشم انداز بامدادی اینجا را کلیک کنید.

برای گوش کردن به تازه ترین برنامه جام جهان نما اینجا را کلیک کنید.

زمان پخش چشم انداز بامدادی
به وقت تهران به وقت کابل به وقت دوشنبه به وقت گرینویچ
هر روز هفته ۸:۰۰ - ۶:۰۰ ۹:۰۰ - ۷:۰۰ ۹:۳۰ - ۷:۳۰ ۴:۳۰ - ۲:۳۰
زمان پخش برنامه جام جهان‏نما
به وقت تهران به وقت کابل به وقت دوشنبه به وقت گرینویچ
هر روز هفته ۲۰:۳۰ - ۱۹:۳۰ ۲۱:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۲۲:۰۰ - ۲۱:۰۰ ۱۷:۰۰ - ۱۶: