فرکانس های جدید برنامه های رادیو بی بی سی

از روز یکشنبه ۳۱ اکتبر برابر با نهم آبان ماه، با آغاز ساعت زمستانی، ساعت های در بریتانیا یک ساعت به عقب کشیده می شوند. همزمان با تغییر ساعت،‌ فرکانس پخش برنامه های رادیوی فارسی بی بی سی نیز تغییر خواهد کرد. برای اطلاع از فرکانس های برنامه چشم انداز بامدادی و برنامه جام جهان نمای رادیو بی بی سی جداول زیر را ببینید:

برنامه چشم انداز بامدادی از ساعت شش صبح هر روز به مدت دو ساعت به وقت ایران پخش می شود.

برنامه جام جهان نما نیز هر شامگاه از ساعت ۱۹:۳۰ هر روز به مدت یک ساعت به وقت ایران پخش می شود.

برای گوش کردن به تازه ترین برنامه چشم انداز بامدادی اینجا را کلیک کنید.

برای گوش کردن به تازه ترین برنامه جام جهان نما اینجا را کلیک کنید.

زمان پخش برنامه چشم انداز بامدادی
به وقت تهران به وقت کابل به وقت دوشنبه به وقت گرینویچ
هر روز هفته ۸:۰۰ - ۶:۰۰ ۹:۰۰ - ۷:۰۰ ۹:۳۰ - ۷:۳۰ ۴:۳۰ - ۲:۳۰
فرکانس های چشم انداز بامدادی
۲:۳۰ تا ۳:۰۰ ۱۴۱۳ موج متوسط
۲:۳۰ تا ۳:۳۰ ۱۲۵۱ موج متوسط
۲:۳۰ تا ۳:۳۰ ۵۹۸۵ موج کوتاه ۴۹ متر
۲:۳۰ تا ۳:۳۰ ۷۴۰۰ موج کوتاه ۴۱ متر
۲:۳۰ تا ۴:۳۰ ۶۱۶۵ موج کوتاه ۴۹ متر
۳:۳۰ تا ۴:۰۰ ۱۲۵۱ موج متوسط
۳:۳۰ تا ۴:۳۰ ۵۹۸۵ موج کوتاه ۴۹ متر
۳:۳۰ تا ۴:۳۰ ۷۴۳۵ موج کوتاه ۴۱ متر
زمان پخش برنامه جام جهان‏نما
به وقت تهران به وقت کابل به وقت دوشنبه به وقت گرینویچ
هر روز هفته ۲۰:۳۰ - ۱۹:۳۰ ۲۱:۳۰ - ۲۰:۳۰ ۲۲:۰۰ - ۲۱:۰۰ ۱۷:۰۰ - ۱۶:۰۰
فرکانس های جام جهان نما
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۶۱۵۵ موج کوتاه ۴۹ متر
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۶۱۹۵ موج کوتاه ۴۹ متر
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۹۸۱۰ موج کوتاه ۳۱ متر
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ۱۴۱۳ موج متوسط
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ ۶۰۹۰ موج کوتاه ۴۹ متر
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ ۶۱۱۵ موج کوتاه ۴۹ متر
۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ ۹۵۰۵ موج کوتاه ۳۱ متر