اگر می‌خواهید نوروز را به دوستان غیرفارسی‌ زبان‌تان معرفی کنید، اینجا کلیک کنید و نسخه انگلیسی را برایشان بفرستید.


دست‌اندرکاران

طراح: مریم نیکان، سازنده: جاش ریمن، منبع تصویر زمینه: گتی