انتخابات ۲۰۱۸: نامزدها، رای‌دهندگان و کرسی‌ها

آنچه باید درباره انتخابات گذشته و پیشرو بدانیم

 • ۰ - ٪۳۰
 • ۳۰ - ٪۴۵
 • ۴۵ - ٪۶۰
 • ٪۶۰+
 • اطلاعات موجود نیست

آمار مشارکت

 • ۰ - ٪۴۰
 • ۴۵ - ٪۷۰
 • ۷۰ - ٪۱۰۰
 • ٪۱۰۰+
 • اطلاعات موجود نیست

درصد ثبت‌نام کنندگان هر ولایت

 • ۴ - ۶
 • ۶ - ۸
 • ۸ - ۱۲
 • ۱۲+
 • اطلاعات موجود نیست

شمار نامزدها برای هر کرسی در یک ولایت

 • ۱،۵۰۰ - ۳،۰۰۰
 • ۳،۰۰۰ - ۶،۰۰۰
 • ۶،۰۰۰ - ۹،۰۰۰
 • ۹،۰۰۰+‌
 • اطلاعات موجود نیست

میانگین آرای لازم برای پیروزی نامزدها در هر ولایت

 • ۰ - ٪۱۰
 • ۱۰ - ٪۲۰
 • ۲۵ - ٪۳۰
 • ٪۳۰+
 • اطلاعات موجود نیست

مراکز رای‌گیری که در انتخابات ۲۰۱۰ بسته بود (٪)