نهمین دوره انتخابات مجلس ایران '۱۲ اسفند' برگزار می شود

خبرگزاری ها در ایران می گویند که تاریخ برگزاری انتخابات مجلس این کشور تعیین شده است. خبرگزاری نیمه رسمی مهر تاریخ دقیق برگزاری این انتخابات را ۱۲ اسفند امسال یعنی حدود ۱۰ ماه دیگر اعلام کرده است.

ساعاتی پیش از این، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران گفته بود که زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم در جلسات مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان قانون اساسی مشخص شده و به زودی اعلام می شود.

وزیر کشور ایران گفته بود که از سال قبل اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات مجلس پیش بینی شده و توافقات لازم با شورای نگهبان در این زمینه به عمل آمده است.

دوره چهار ساله مجلس هشتم در ایران، خرداد سال آینده خورشیدی به پایان می رسد و مطابق قانون انتخابات این کشور، باید سه ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری ، انتخابات تازه برگزار شود.