وزیر خارجه عراق خواستار خروج مجاهدین خلق شد

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، هشیار زیباری، وزیر خارجه عراق گفته است است که عملیات نظامی اخیر علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق ساکن اردوگاه اشرف با هدف خارج کردن بخشی از خاک عراق از دست این گروه به اجرا در آمد.

براساس گزارش ایرنا، آقای زیباری گفته است که بنا بر تصمیم دولت عراق، اعضای سازمان مجاهدین خلق باید تا پایان سال جاری میلادی از پایگاه اشرف خارج شوند و افزوده است: "بغداد حضور آنها را در خاک عراق نمی پذیرد."