اولیایی فرد، وکیل دادگستری آزاد شد

منابع خبری مخالفان دولت ایران از آزادی محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، پس از گذراندن یک سال حبس به جرم "تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه" خبر می دهند.

آقای اولیایی فرد وکالت بعضی از پرونده های قضایی خبرساز در ایران را به عهده داشت. یکی از این پرونده ها متعلق به بهنود شجاعی بود که به جرم ارتکاب قتل پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، اعدام شد.

اخیرا فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه ای مشترک حکومت ایران را به آزار و ارعاب وکلای حقوق بشری متهم کرده بودند.