ساعات کار اداری در تهران کاهش یافت

دولت ایران اعلام کرد که برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا در پایتخت این کشور، ساعت کار دستگاه های اجرایی در تهران را کاهش داده است.

لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ایران با صدور بخشنامه ای، ساعت کار اداری در تهران را "تا اطلاع ثانوی" از ۸ صبح تا ۲ و نیم بعد از ظهر تعیین کرد.

در این بخشنامه آمده است که با توجه به کاهش ساعات کار اداری، کارکنان باید از برگزاری "همایش ها و جلسات غیرضروری" خودداری کنند و توزیع غذای روزانه هم ممنوع است.